اطلاعیه

دانشجویان مشروحه جهت تعیین وضعیت تحصیلی خود به آموزش موسسه مراجعه فرمایند

دانشجویان مشروحه ذیل جهت تعیین وضعیت تحصیلی خود به آموزش موسسه مراجعه فرمایند،در صورت عدم مراجعه از ثبت نام آن ها در ترم جدید جلوگیری به عمل می آید:ردیفنام و نام خانوادگیشماره دانشجویی1فاطمه قاسمی خطیر 9113121152محمود رحیمیان امیری 912312102 3علیرضا کاظمی 9213121044الهه آقا محمدپور 9213121055علیرضا علی پور گنجی 9223121036مهدی بزرگ پور رودباری 9112121107حسین طالبی کناری 8911121508زینب یزدانی 92 ...
8/22/2015 11:36:00 AM

زمان انتخاب واحد دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

سال وروديروزتاريخ انتخاب واحدورودي هاي 91 و ماقبل شنبه14/06/94ورودهاي 92يكشنبه15/06/94ورودي هاي 93دوشنبه و سه شنبه17 و16 /06/94ثبت نام با تأخير دركليه ورودي هاچهارشنبه و پنج شنبه19 و 18/06/94
8/22/2015 11:14:00 AM

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 95-94

شروع كلاس28/06/94 الي 17/10/94انتخاب واحد14/06/9419/06/94حذف و اضافه03/07/9404/07/94امتحانات19/10/9402/11/94
8/22/2015 11:13:00 AM

احکام شورای انضباطی تجدیدنظر

ردیفشماره دانشجویینوع حکم تجدیدنظر1931133148بند 4 الف: تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو2911212110بند 4 الف: تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو3921412181بند 4 الف: تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو4912412127بند 4 الف: تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو5921712150بند 6 الف: دادن نمره 25/0 در درس سیاستهای پولی و مالی6921712140بند 4 الف: تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو7931133159بند 4 الف: تذکر کتبی و د ...
7/14/2015 11:21:00 AM

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند استاد راهنمای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مشخص گردیده است، لذا دانشجویان می توانند با مراجعه به کاریری خود در سامانه خدمات آموزشی از نام استاد راهنمای خود اطلاع پیدا کرده و جهت انتخاب موضوع و پیگیری امور مرتبط به پایان نامه به استاد راهنمای خود مراجعه نمایند.
6/29/2015 10:13:00 AM
رفتن به بالای صفحه