2192 تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 96-95

شروع كلاس

27/06/95  

پایان کلاس

09/10/95

انتخاب واحد

 14/06/95   الی   18/06/95  

حذف و اضافه

04/07/95   الی    05/07/95

امتحانات

18/10/95     الی   30/10/95

 

 

*زمان انتخاب واحد دانشجويان

سال ورودي

روز

تاريخ انتخاب واحد

ورودي هاي 92 و ماقبل

یکشنبه

14/06/95

ورودهاي 93

دوشنبه

15/06/95

ورودي هاي 94

سه شنبه

16/06/95

ثبت نام با تأخير دركليه ورودي ها

چهارشنبه و پنج شنبه

17و 18 /06/95

» جهت دسترسی آسانتر و اطلاع از آخرین اخبار عضو تلگرام موسسه شوید:        

http://telegram.me/Rahedanesh_ac_ir تاریخ انتشار: 1395/08/22
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه