2115 تقویم آموزشی و زمان بندی انتخاب واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
تقویم آموزشی و زمان بندی انتخاب واحد برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95
شروع کلاس ها 95/11/16
پایان کلاس ها 96/03/15
انتخاب واحد 95/11/10 - 11/14
حذف و اضافه 95/12/01 - 12/02
امتحانات 95/03/20 - 04/06
 
زمان انتخاب واحد دانشجویان
سال ورودی روز تاریخ انتخاب واحد
ورودی های 93 و ماقبل یکشنبه 95/11/10
ورودی های 94 دوشنبه 95/11/11
ورودی های 95 سه شنبه 95/11/12
ثبت نام واحد با تاخیر کلیه ورودی ها چهار شنبه و پنج شنبه 95/11/13 - 11/14


» جهت دسترسی آسانتر و اطلاع از آخرین اخبار عضو تلگرام موسسه شوید: 


تاریخ انتشار: 1395/11/08
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه