302 برگزاری مزایده موسسه آموزش عالی راه دانش بابل جهت واگذاری بوفه، انتشارات و طبخ نهار
برگزاری مزایده موسسه آموزش عالی راه دانش بابل جهت واگذاری بوفه، انتشارات و طبخ نهار
اطلاعیه مزایده

به اطلاع شهروندان عزیز می رساند
مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راه دانش بابل
موارد زیر را به صورت اجاره واگذار می گردد: 

1- بوفه مؤسسه
2- طبخ نهار
3- انتشارات

از متقاضیان دعوت می شود
تقاضای خود را به آدرس زیر ارسال نمایند: 

آدرس مؤسسه: 
کمربندی شرقی میدان شهید بزاز چهارراه معتمدی خیابان تربیت معلم
پست الکترونیکی: info@Rahedanesh.ac.ir
فاکس: 32379892-011

آخرین مهلت ثبت نام 07/07/1396 می باشد.» جهت دسترسی آسانتر و اطلاع از آخرین اخبار عضو تلگرام موسسه شوید:
تاریخ انتشار: 1396/06/27
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه