114 ارتقاي مرتبه علمي استادي سركار خانم دكتر زهرا علمي
ارتقاي مرتبه علمي استادي سركار خانم دكتر زهرا علمي
سركار خانم دكتر زهرا علمي

عضو محترم هيات امناي موسسه آموزش عالي غير انتفاعي راه دانش بابل
بدينوسيله ارتقاي مرتبه علمي جنابعالي را از دانشياري به استادي به شما و خانواده گرامي تبريك  عرض نموده از خداوند متعال موفقيت هاي علمي بيشتر همراه با سلامتي و سعادت را برايتان  آرزومنديم

اعضاي هيات موسس و امناي موسسه
آموزش عالي غير انتفاعي راه دانش بابل

» جهت دسترسی آسانتر و اطلاع از آخرین اخبار عضو تلگرام موسسه شوید:تاریخ انتشار: 1396/08/22
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه