2300 دکتر احمد جعفری صمیمی در جمع پرتولیدترین محققان علوم انسانی
دکتر احمد جعفری صمیمی در جمع پرتولیدترین محققان علوم انسانی
اسامی سی نفر از پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور بر اساس نتایج به دست آمده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اعلام شد.براساس این گزارش نام دکتر احمد جعفری صمیمی استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران در رتبه 17 فهرست مذکور قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فهرست از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام استخراج شده است.

البته گروهی از محققان علوم انسانی کشور مقالات خود را در مجلات بین المللی چاپ می کنند که در این فهرست مشاهده نمی شوند.

دلیل این امر را تفاوت در نمایه سازی نشریات است و بر این اساس فهرست ۳۰ نفره محققان علوم انسانی شامل محققانی است که در مجلات معتبر علمی پژوهشی و علمی ترویجی کشور مقالات خود را منتشر کرده اند.

فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور

ردیف    نام و نام خانوادگیدانشگاه    سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور
۱عادل آذرتربيت مدرس۰.۱۷ درصد
۲محمدعلی بشارتتهران۰.۱۷ درصد
۳علی دلاورعلامه طباطبایی۰.۱۳ درصد
۴حميدرضا عريضیاصفهان۰.۱۳ درصد
۵احمد عابدیاصفهان۰.۱۱ درصد
۶محمد نريمانیمحقق اردبيلی۰.۱۱ درصد
۷حسن دانايی فردتربيت مدرس۰.۱۰ درصد
۸حسين مولویاصفهان۰.۱۰ درصد
۹مجتبی یمانیتهران۰.۱۰ درصد
۱۰حسين زارعپيام نور۰.۰۹ درصد

فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور 

ردیف    نام و نام خانوادگیدانشگاه    سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور
۱۱احمد علی پورپيام نور۰.۰۹ درصد
۱۲مسعود تقواییاصفهان۰.۰۹ درصد
۱۳عباس ابوالقاسمیمحقق اردبيلی۰.۰۹ درصد
۱۴عبدالرضا ركن الدين افتخاریتربيت مدرس۰.۰۹ درصد
۱۵مهناز مهرابی زاده هنرمندشهيد چمران اهواز ۰.۰۹ درصد
۱۶علی اصغر پورعزتتهران    ۰.۰۸ درصد
۱۷احمد جعفری صميمیمازندران۰.۰۸ درصد
۱۸اكبر كميجانیتهران۰.۰۸ درصد
۱۹مريم فاتحی زادهاصفهان۰.۰۸ درصد
۲۰محمدرضا عابدیاصفهان۰.۰۸ درصد

فهرست پرتولیدترین محققان علوم انسانی کشور

ردیف    نام و نام خانوادگیدانشگاه    سهم از کل تولیدات علوم انسانی کشور
۲۱رضا اكبريانتربيت مدرس۰.۰۸ درصد
۲۲عبدالله شفيع آبادیعلامه طباطبایی۰.۰۸ درصد
۲۳فريدون رهنمای رودپشتیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران۰.۰۸ درصد
۲۴باقر غباری بنابتهران    ۰.۰۸ درصد
۲۵محمود گودرزیتهران    ۰.۰۸ درصد
۲۶غلامعلی افروزتهران    ۰.۰۸ درصد
۲۷كاظم رسول زاده طباطباییتربيت مدرس۰.۰۸ درصد
۲۸مهدی الوانیعلامه طباطبایی۰.۰۸ درصد
۲۹سيمين حسينيانالزهرا (س) ۰.۰۸ درصد
۳۰علی فتحی آشتيانیعلوم پزشكي بقيه الله (عج)۰.۰۸ درصد


تاریخ انتشار: 10:22:0 1395/3/25
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه