3112 چاپ مقاله عضو هیأت علمی موسسه آقای هومن شبابی در فصلنامه سیاست علم و فناوری
چاپ مقاله عضو هیأت علمی موسسه آقای هومن شبابی در فصلنامه سیاست علم و فناوریچاپ مقاله عضو هیأت علمی موسسه در فصلنامه سیاست علم و فناوری :
 مقاله عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آقای هومن شبابی با عنوان "اثر سیاستگذاری نوآوری در ورود شرکتها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخب" در فصلنامه سیاست علم و فناوری، یکی از معتبرترین نشریان در رمینه سیاستگذاری علم و فناوری، متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به چاپ رسید.http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5416

فصلنامه سياست علم و فناوري ، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 30)


عنوان:
نقش سياست گذاري نوآوري در جذب شركت ها به صنايع خلاق: بررسي حوزه خاورميانه و مقايسه آن با ساير كشورهاي منتخب


نويسنده(گان):
هومن شبابي *، محمود يحيي زاده فر، محسن عليزاده ثاني،


چکيده:
رشد سريع صنايع خلاق طي ساليان اخير موجب شده تا بسياري از كشورهاي توسعه يافته جايگاه ويژه اي را براي اين صنايع در اقتصاد خود در نظر گيرند. هدف مقاله حاضر، بررسي نقش سياست گذاري نوآوري در ورود شركت ها به صنايع خلاق با بهره گيري از عوامل سياستي سه گانه موثر در ورود شركت ها به اين صنايع (عوامل ارتباطي، مالي و اداري) مي باشد. براي اين منظور از رگرسيون پانل بهره گرفته شده و به ترتيب از اثرات خارجي شبكه، سودآوري بانك ها و تعداد رويه هاي راه اندازي به عنوان معيار سنجش عوامل ارتباطي، مالي و اداري در كشورهاي حوزه خاورميانه و كشورهاي منتخب حوزه آسيا، اروپا، آمريكا و اقيانوسيه استفاده شده است. نتايج به دست آمده ارتباط مثبت و معنادار اثرات خارجي شبكه و نيز سودآوري بانك ها و همچنين رابطه منفي و معنادار تعداد رويه هاي راه اندازي را با ورود شركت ها به صنايع خلاق نشان مي دهد. نتايج پژوهش حاضر راهگشاي سياست گذاران در هدايت شركت ها به سمت صنايع خلاق مي باشد.کليدواژگان:
سياست گذاري نوآوري، صنايع خلاق، اقتصاد خلاق، اثرات خارجي شبكه، بازار وام

» جهت دسترسی آسانتر و اطلاع از آخرین اخبار عضو تلگرام موسسه شوید:        

دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 1395/09/17
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه