230 انتشار کتاب «ارزیابی سرمایه گذاری روش‌ها و مدل‌ها»
انتشار کتاب «ارزیابی سرمایه گذاری روش‌ها و مدل‌ها»کتاب «ارزیابی سرمایه گذاری روش‌ها و مدل‌ها» در مهر ماه 1396 به نگارش "دکتر محمود یحیی زاده فر" ، "محمد خراسانی" و "فاطمه نوری" در دوجلد منتشر گردید.

 
» جهت دسترسی آسانتر و اطلاع از آخرین اخبار عضو تلگرام موسسه شوید:تاریخ انتشار: 1396/08/08
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه