کدهای سر فصل دروس تغییر کرده است. کدهای جدید در قسمت انتخاب واحد اینترنتی تعریف شده است.

» سرفصل دروس مقطع کاردانی

 •  رشته حسابداری
 • رشته مدیریت بازرگانی
 • رشته مدیریت صنعتی
 • رشته مدیریت امور بانکی

     
     »
سرفصل دروس مقطع کارشناسی

 • رشته مدیریت بازرگانی
 • رشته حسابداری

   

        » سرفصل دروس مقطع کارشناسی نا پبوسته

 • رشته حسابداری
 • رشته مدیریت بازرگانی
 • رشته مدیریت صنعتی
 • رشته مدیریت بیمه
 • رشته مدیریت جهانگردی
 •  رشته مدیریت هتلداری
    

 

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام