ورود به سیستم آموزشی سما تور مجازی موسسه انتقادات و پیشنهادات تماس با ما
يکشنبه، ۰۲ آبان ۱۳۹۵ | ۱۹:۳۲

   » مدیریت و معاونت » معاونت اداری و مالی » معاونت امور مالی
 معاونت امور مالی 

 

نام:  احمد
نام خانوادگی: جعفری صمیمی
تاریخ تولد:
محل تولد:
آدرس ایمیل:
 
Jafarisa@yahoo.com

   سوابق تحصیلی: 

  • کارشناسی:  اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران , 1354 با معدل 19/5 از 20 (فارغ‌التحصيل رتبه اول ).
  • کارشناسی ارشد:   علوم اقتصادي , دانشگاه امريكايي واشنگتن , 1357 با معدل 3/94 از 4 ( فارغ‌التحصيل  رتبه اول ).
  • دکتری:  علوم اقتصادي , دانشگاه امريكايي واشنگتن , 1357 با معدل 3/86 از 4 ( فارغ‌التحصيل  رتبه اول ).  
 پژوهش و تحقیقات دانشگاهی:

الف _ تأليف كتاب

1-     مباني اقتصادسنجي ؛ انتشارات دفتر مركزي جهاد دانشگاهي تهران ، چاپ اول، 1367.

2-      هزار مسئله اقتصادي با پاسخ ؛ انتشارات دانشگاه مازندران ، چاپ دوم ، 1368.

3-     اقتصاد رياضي؛ کاربرد ریاضیات در اقتصاد و بازرگانی به زبان ساده انتشارات دانشگاه مازندران ، چاپ دوم ، 1368.

4-     مباني اقتصاد مهندسي ؛ انتشارات دانشگاه علوم و فنون مازندران ، چاپ اول، 1376.

5-     اقتصاد سنجي؛ به زبان ساده انتشارات دانشگاه مازندران ، 1378 . 

6-      واژه‌نامه اقتصادي و برنامه‌ريزي ؛ با همكاري دكتر غلامعلي فرجادي انتشارات دانشگاه مازندران ، چاپ چهارم، 1388.

7-     ارزيابي نقش اصناف در طرح ضربتي اشتغال استان مازندران ؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، تهران،1383.

8-     جهانی شدن ؛ شاخصها و جایگاه اقتصاد ایران ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، تهران،1385.

9-     اقتصاد بخش عمومي (1) ؛ انتشارات ((سمت)) وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، چاپ سیزدهم، 1391.

10-   اقتصاد نانو ؛ انتشارات استانداری مازندران، ساري، 1387.

11-  مباني اقتصاد مهندسي؛ (ارزيابي طرحهاي اقتصادي )، با همكاري آقاي سيدمحسن حسيني و محمدحسين احسانفر ،  موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران ،1387.

12-  اقتصاد ریاضی ؛ با همكاري آقاي دكتر اميرمنصور طهرانچيان، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ یازدهم ، 1391.

13- درآمدي بر تجارت الكترونيك ؛ با همكاري آقاي دكتر اميرمنصور طهرانچيان ، انتشارات دانشگاه مازندران ،1388.

14-  اقتصاد نانو (چاپ دوم با تجديد نظر )؛ با همكاري آقاي دكترمحسن جهانشاهي و آقاي اميرفرهنگ فرهنگ مهر ، انتشارات دانشگاه مازندران ،1388.

15-  مزیت نسبی صنعت حمل و نقل ایران ؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، چاپ اول، 1388.

16-  اقتصاد اخلاقی و سیر اندیشه های اقتصادی؛ انتشارات  نور علم. تهران. چاپ اول- 1391.

17-  مبانی بودجه و برنامه ریزی در ایران ؛ با همكاري آقاي دكتریوسف محنت فر- اتتشارات نور علم- چاپ اول- 1392.

 

ب_ ترجمه كتاب

1-     نظريه و مسائل پول و بانكداري ؛ نويسنده: اوجين آ . ديوليو ، ترجمه اينجانب با همكاري آقاي سيد فضل رياضي، انتشارات آذر، چاپ اول ،1371 .

2-     سياستهاي قيمت‌گذاري در كشور هاي در حال توسعه؛ نويسنده فليكس پاكرت، انتشارات دانشگاه مازندران ، چاپ اول، 1371 .

3-     رياضيات و كاربرد آن در اقتصاد, مديريت و علوم اجتماعي ؛ نويسنده ادوارد دولينگ ترجمه اينجانب با همكاري دكتر اسماعيل ابونوري ، انتشارات ارديبهشت ، چاپ اول، 1373.

4-     اقتصاد خرد و كلان ( مجموعه مقالات ) ؛ ترجمه اينجانب با همكاري دكتر غلامعلي فرجادي ، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ اول، 1378 .

5-     آدام اسميت به مسكو مي‌رود؛ نويسندگان والتر آدمس و جيمز بروك، انتشارات دانشگاه مازندران، چاپ دوم ،1387.

6-     نظريه و مسائل اقتصاد كلان ؛ نويسنده : اوجين آ. ديوليو ، ترجمه اينجانب انتشارات دانشگاه مازندران ، چاپ دهم ، 1391 .

 

2- مقالات

الف _ مقالات به زبان فارسي

1-     آيا زمان داراي ارزش پولي است؛ نويسنده محمد اكرم خان، ترجمه اينجانب ، مجله گزيده‌هاي اقتصادي و اجتماعي ، وزارت برنامه و بودجه شماره 50 و 51 ارديبهشت 1365.

2-     ماليات در اقتصاد اسلامي: يك تثبيت‌كننده واقعي؛ مجله اقتصادي، وزارت امور اقتصادي و دارايي ، شماره (9) ، آذر 1366.

3-     نقدي بر اندازه‌گيري نرخ ترجيح زماني در ارزيابي طرحهاي اجتماعي ؛ مجله اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، شماره (5) ، مرداد 1366.

4-     تحليل تعادل عمومي عوارض ناشي از ماليات بر مزد و حقوق: گسترش الگوي هاربرگر؛ مجله علمي پژوهشي تحقيقات اقتصادي ، دانشگاه تهران ، شماره 40 پائيز 1367.

5-     بررسي و اهميت استقراض ملي در كشورهاي جهان ؛ مجله علمي ، پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره (6)،
پائيز 1369.

6-     آيا دهه 1980 دهه ركورد بود؛ نويسنده: جيمز توبين ، ترجمه اينجانب ، مجله علمي ، پژوهشي اقتصاد و مديريت شماره (4)، بهار 1369.

7-     عوارض ماليات در يك الگوي يك بخشي يا دو عامل توليد ؛ نشريه علمي دانشگاه مازندران ، شماره (1) ،
شهريور 1368.

8-     منابع درآمدهاي عمومي دولت و رشد اقتصادي در ايران: يك تحليل تجربي ؛ مجله علمي _ پژوهشي اقتصاد و مديريت، شماره (7)، زمستان 1369.

9-     بررسي روند و اثرات اقتصادي مخارج نظامي در كشورهاي مختلف جهان؛ مجله علمي _ پژوهشي سياست خارجي، شماره 2و3، تابستان و پائيز 1371 .

10-  بررسي رابطه تورم و كسري بودجه در ايران : يك تحليل نظري و تجربي؛ مجله علمي _ پژوهشي اقتصاد و مديريت ، شماره (13)، تابستان 1371 .

11-  تورم در ايران : يك پديده مالي ؛ مجله علمي _كاربردي مديريت دولتي، شماره (17) ، تابستان 1371 .

12-    سياستهاي كنترل تورم: تجربه كشورهاي امريكاي لاتين؛ مجله علمي _ پژوهشي سياست خارجي، شماره 2و3 ، تابستان وپائيز 1372 .

13-  بررسي اجمالي 12 نظريه در زمينه رشد بخش عمومي؛ مجله علمي وكاربردي مديريت دولتي، شماره (22)، 
پائيز 1372 .

14-   تحليلي بر برنامه‌هاي تثبيت در كشورهاي در حال توسعه ؛ مجله علمي _پژوهشي برنامه و توسعه ، شماره (10)، بهار 1374 .

15-  تجربه بدهكارترين كشورهاي جهان در استقراض خارجي : سؤ مديريت دولتي مجله علمي ؛ پژوهشي دانشنامه ، شماره 17 و 19 ، پائيز و زمستان 1374 .

16-   بررسي روند هزينه‌هاي خوراكي خانوارها در استان خراسان و مقايسه آن با كل كشور برآورد منحني انگل؛ مجموعه مقالات سمينار استعدادهاي اقتصادي و بازرگاني استان خراسان، دانشگاه فردسي مشهد ، دي ماه 1373 .

17-  بحران اقتصاد كلان و سياستهاي تعديل  نويسنده سرات راجا پاتيرانا؛ ترجمه اينجانب ، نشريه اقتصادي ،  اجتماعي گزيده _ وزارت برنامه و بودجه _ خرداد 1374 .

18-   روند شاخصهاي عمده اقتصاد كلان : روش جديد براي درجه‌بندي كشورها؛  فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهاي اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبايي ، شماره (2)، پائيز 1375 .

19-   بررسي رابطه علي بين سرمايه‌گذاري ثابت و رشد اقتصادي ايران : يك تحليل تجربي مجله علمي؛ پژوهشي علوم انساني ، دانشگاه الزهرا ، سال ششم، بهار و تابستان 1375.

20-  بررسي اهميت و عوامل موثر بر ماليات تورمي درايران؛ مجله علمي_ پژوهشي تحقيقات اقتصادي، دانشگاه تهران ،  شماره 50،  بهار و تابستان 1376 .

21-   بررسي تحولات اخير در مكتبهاي اقتصاد كلان مجله علمي پژوهشي پژوهشنامه بازرگاني؛ مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، فصلنامه شماره 5 ، زمستان 1376 .

22-    بررسي روابط علي بين تورم بازده سهام و شاخص قيمت سهام در ايران: يك تحليل تجربي(1370-1375 )؛ فصلنامه علمي پژوهشي مدرس ، 1378 .

23-  جايگزيني ماليات بر ارزش‌افزوده براي ماليات شركتها در ايران و اثرات آن در بودجه دولت ؛ مجله علمي - پژوهشي بررسيهاي حسابداري ، 1378 .

24-    بررسي رابطه تورم و بازده سهام : تحليل نظري و مروري بر ادبيات ؛ مجله علمي پژوهشي  علوم انساني دانشگاه الزهرا، ويژه نامه علوم اجتماعي و  اقتصاد، بهار و تابستان 1380 .

25-   عوامل مؤثر بر هزينه‌هاي جاري دولت دراستانهاي كشور : يك تحليل تجربي؛ فصلنامه علمي پژوهشي مدرس ، 1378 .

26-  ارزيابي اقتصادي وضعيت حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي ايران؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش و برنامه‌ريزي در آموزش عالي ، شماره 19، بهار 1380 .

27-    بررسي ماهيت پايداري مهمترين متغير‌هاي عمده اقتصاد كلان در ايران 1338-1376؛ پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انساني دانشگاه مازندران ، شماره اول، تابستان 1380 .

28-   بررسي مزيت نسبي اشتغال‌زايي صادراتي و ارزش‌افزوده‌اي صنعت نساجي در استان مازندران؛ مقاله ارائه شده در همايش صنعت نساجي, پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ، مهرماه1380 .

29-    نقش مشاركت نيروي انساني متخصص دانشگاهي (توسعه علمي) در توسعه اقتصادي- اجتماعي كشورهاي مختلف جهان؛ مقاله ارائه شده در چهل و چهارمين سمينار رؤساي دانشگاهها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور, تهران, دانشگاه صنعتي شريف, دي ماه 1380.

30-    بررسي اثر ماليات بر رشد اقتصادي: مروري بر تحليل هاي نظري وتجربي ؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهاي اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، شماره 2، 1381.

31-  بررسي و مقايسه وضعيت بيكاري متخصصان زن و مرد در كشورهاي مختلف جهان؛ مقاله ارائه شده در دومين همايش توانمنديهاي زنان ، تهران، 1380.

32-    نقش اعتبارات صادراتي در توسعه صادرات غيرنفتي در ايران؛ فصلنامه علمي پژوهشي  پژوهشنامه بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، شماره24،پاييز 1381.

33-  استقلال بانك مركزي و عملكرد اقتصاد كلان در كشورهاي در حال توسعه (شامل ايران)؛ پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انساني و اجتماعي. شماره 4. بهار 1381.

34-    نقش حسابداري در اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران؛ ارايه شده در هفتمين كنفرانس سراسري حسابداري، دانشگاه مازندران، مهر 1382.

35-    بررسي رابطه تورم و بازده واقعي سهام در ايران : يك تحليل تجربي ؛ پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انساني و اجتماعي، شماره پنجم، تابستان 1381.

36-  ارزيابي شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي حاشيه درياي خزر و درجه بندي آنها؛ ارايه شده در همايش بين المللي درياي خزر، دانشگاه مازندران، مهرماه 1382.

37-  بررسي اثرات سياستهاي پولي و مالي بهينه بر شاخص هاي عمده اقتصاد ايران؛ مجله علمی پژوهشی تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 65، تابستان 1383.

38-  هزينه رفاهي تورم : يك تحليل نظري؛ مجله علمی پژوهشی تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 64،
بهار 1383.

39-  بررسي ارتباط بين تغييرات توليد واقعي و توليد اسمي داخلي در ايران؛ ارايه  شده در نخستين همايش ملي توليد داخلي و تجارت جهاني، دانشگاه شهيد چمران اهواز، ارديبهشت 1383.

40-   مطالعه و تبيين مزيتهاي نسبي منطقه اي در اشتغال زايي دانش آموختگان دانشگاههاي منطقه شمال كشور؛ مقاله ارايه شده در اولين همايش نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در تحولات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بابل، دانشكده فني و مهندسي، خرداد 1383.

41-   بررسي نقش سازمان آموزش فني و حرفه اي در آموزش اصناف ايران: مطالعه موردي استان مازندران؛ مقاله ارايه شده در دومين همايش نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در تحولات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بابل، دانشكده فني و مهندسي، خرداد 1384.

42-  بررسي مزيت نسبي ارزش افزوده اي آموزش فني و حرفه اي دولتي و خصوصي در استان مازندران و مقايسه آن با ساير استانهاي كشور؛ مقاله ارايه شده در دومين همايش نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در تحولات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بابل، دانشكده فني و مهندسي، خرداد 1384.

43-  بررسي مزيت نسبي ارزش افزوده اي واسطه گريهاي مالي (مؤسسات قرض الحسنه) استان مازندران؛ مقاله ارايه شده در اولين همايش نقش قرض الحسنه در اقتصاد، دانشگاه مازندران بابلسر، مهرماه 1384.

44-  بررسي رابطه بين عرضه سهام و سرمايه گذاري خصوصي در ايران؛ پژوهشنامه علمی پژوهشی بازرگاني، سال نهم، شماره 33 ، زمستان 1383.

45-  بررسي رابطه بين آزادسازي اقتصادي و عملكرد اقتصاد كلان در كشورهاي جهان (1980-2001)؛ علمی پژوهشی پژوهشنامه بازرگاني، 1384.

46-  بررسي رابطه بين اندازه هاي پرتفوي و ريسك سيستماتيك سهام عادي در ايران؛ مجله علمی پژوهشی تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 69، تابستان 1384.

47-  بررسي شاخصهاي جهاني شدن و الگوي مديريتي مناسب در جهت ارتقاي مو قعيت جهاني شدن در اقتصاد ايران؛ مقاله ارايه شده به همايش اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني: چالشها و فرصت ها، دانشگاه شيراز، ارديبهشت 1384.

48-  بررسي روشهاي تامين مالي (منابع خارجي) و بازده قيمت سهام شركتهاي بورس تهران؛ مجله علمي-پژوهشي دانشور ، تهران، شماره 11، تير 1383.

49-  آزمون خنثي بودن و ابر خنثي بودن پول در بلند مدت در اقتصاد ايران؛ مجله علمی پژوهشی تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران. شماره 67، زمستان 1383

50-  تفسيري نوين از اقتصاد كلان دستوري جديد؛ مجله علمی پژوهشی تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 68 بهار1384.

51-  امكان سنجي اولويت بازار بورس اوراق بهادار در استانهاي كشور؛ مجله علمي ترویجی علوم انساني دانشگاه سمنان، 1383.

52-  دولت آينده وآزادسازي  اقتصادي؛ مقاله ارايه شده در همايش اقتصاد و انتخابات، دانشگاه  تربيت مدرس ، پژوهشكده اقتصاد ، تهران ، چهارم خرداد 1384.

53-    بررسي وضعيت تلاش آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه مازندران؛ مجله علمي ترویجی اقتصاد و مديريت، دانشگاه سيستان و بلو چستان، سال اول، اسفند 1384.

54-  تناقض بين اشتغال دانش آموختگان و مزيت نسبي آشكار اقتصادي : وضعيت استانهاي شمالي ايران ؛ پژوهشنامه علمی پژوهشی علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، شماره 15، زمستان 1384.

55-  نقش حسابداري در اجراي موفقيت آميز ماليات بر ارزش افزوده :تجربه كشورهاي مختلف جهان؛ مجله علمي ترویجی علوم انساني دانشگاه سمنان، 1384.

56-  بررسي تاثير متغيرهاي نهادي بررشد اقتصادي در كشورهاي جهان؛ محله علمي-پژوهشي دانش و توسعه ، دانشگاه فردوسي مشهد، شماره 16، 1384.

57-  بررسي عوامل مؤثر بر فرار مالياتي: مطالعه موردي صنف طلا فروشان بابل؛ فصلنامه - علمي ترویجی پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي،1384.

58-  بررسي مزيت نسبي ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي هتل، خوابگاه و رستوران استان هاي کشور در جذب توريسم؛ مجموعه مقالات اولين همايش ظرفيت هاي اقتصاد ايران با تأكيد بر وضعيت گردشگري در بستر جهاني شدن  فيروزكوه ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه ، 16 اسفندماه، 1384.

59-  ارزيابي ديدگاه اصناف در موردعملكرد دولت در استان مازندران؛ مجله علمي ترویجی بررسيهاي بازرگاني، شماره 17، فروردین و اردیبهشت 1385.

60-   رابطه بين تورم و رفاه : مطالعه اي تجربي در اقتصاد ايران؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهاي اقتصادي ، دانشگاه تربيت مدرس، 1384.

61-  نقش سرمايه گذازي مستقيم خارجي در جهاني شدن اقتصاد؛ مجله علمي ترویجی بررسيهاي بازرگاني،1385.

62-  بررسي اثرات يارانه بنزين بر رشد اقتصادي در ايران : يك تحليل تجربي (1350-1381)؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهاي اقتصادي، پژوهشكده امور اقتصادي، 1384.

63-   بررسي ثبات تقاضاي پول در ايران : كاربرد روش جوهانسون و جوسيليوس؛ مجله علمی پژوهشی تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 72، بهار 1385.

64-   اثرات اقتصادی یارانه بنزین بر مصرف آن در ایران؛مجله  علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال سوم، 1385.

65-   تاثیر سیاستهای مالی برشاخص های اقتصاد کلان در شرایط سیاستهای پولی درون زا ( کاربردی از الگوریتم کنترل  بهینه تصادفی در اقتصاد ایران؛ مجله  علمی پژوهشی دانش و توسعه ، شماره 18، 1385.

66-   مروری بر 12 نظریه در زمینه سیکل های اقتصادی (ادوار تجاری)؛ مجله علمي ترویجی علوم انسانی، دانشگاه سمنان ، 1386.

67-  بررسی رابطه بلندمدت کسری بودجه و عملکرد اقتصاد کلان در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی ؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ، شماره چهارم، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

68-  آیا توسعه بیمه، رشد اقتصادی را حمایت می کند؟- فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی؛
شماره دوم، دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

69-  الگوی بررسی اثر ذخیره سازی گاز طبیعی بر نوسانات قیمت آن؛ مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی،
شماره 76
، 1385.

70-  ارزیابی اثرات اقتصادی یارانه بر میزان مصرف بنزین در ایران: یک تحلیل تجربی (1350- 1382)؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی، دانشگاه تهران، 1385.

71-  بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها: مطالعه موردی استان مازندران؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی، شماره سوم، 1385.

72-   بررسی روند شاخص های مهم اقتصادی و درجه بندی کشورهای مختلف جهان؛ مجله علمي ترویجی اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره 3 ، 1385.

73-  بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی استان مازندران؛ همایش تربیت بدنی و ورزش استان مازندران بابلسر، 1385.

74-  بررسی وضعیت تولید علم در کشورهای اسلامی با تأکید بر ایران؛ همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، تهران، 1385.

75-  بررسی کشش پذیری منابع مختلف درآمدهای عمومی دولت نسبت به رشد اقتصادی ایران: 1350- 1383؛ فصلنامه علمی پژوهشی بررسیهای اقتصادی، شماره دوم، 1385.

76-   برآورد تابع بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای پول در ایران؛ مجله علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1385.

77-  بررسی کشش پذیری منابع مختلف درآمد های عمومی دولت..؛ فصلنامه علمی پژوهشی بررسیهای اقتصادی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، تابستان 1385.

78-   سیر تحول مکاتب اقتصادی: اسکولاستیک و مرکانتی لیسم؛ مجله علمي ترویجی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره 17، 1386.

79-  کاربرد الگوی پویا برای بهینه سازی درآمد ذخایر گازی ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره 30 ، 1386.

80-  بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان خراسان و مقایسه آن با سایر استان های کشور؛ ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، 1386.

81-  ارزیابی اقتصادی اثر یارانه بنزین بر افزایش میزان تورم در ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای اقتصادی، شماره اول، 1386.

82-  روش شناسی اقتصاد نهادگرا؛ مجله علمي ترویجی دانشکده علوم انسانی، شماره 18، 1386.

83-   تحلیلی بر روند تولید علم رشته های مختلف دانشمندان ایران در مجلات معتبر نمایه شده بین المللی (1997-2007)؛ همایش ارتباط پیشرفت علمی جامعه و نمایه سازی بین المللی مقالات، تهران، 1386.

84-  بررسی رابطه توزیع درآمد و تقاضای پول در ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی، سال هفتم، شماره دوم، 1386.

85-  كاربرد روش قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي (CAPM) در تخصيص بهينه ذخایرگاز طبيعي؛ مجله  علمی پژوهشی دانش و توسعه ، 1386

86-   برآورد تابع مصرف در شرايط عدم اطمينان در ايران (1338ـ 1384)؛ مجله  علمی پژوهشی نامه مفید،
شماره 60، 1386.

87-   عوامل موثر بر تعيين رفتار شاخص قيمت مسكن در ايران؛ فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی،
شماره 32، سال 1386.

88-   توسعه بيمه و رشد اقتصادي : تحليل نظري و تجربي در اقتصاد ايران 1383ـ1338؛ پژوهشنامه علمی پژوهشی بازرگاني، شماره 45 ، .1386

89-   امكان سنجي تامين مالي هزينه‌هاي جاري دولت از طريق درآمدهاي مالياتي ( مطالعه‌ استان اردبيل)؛ فصلنامه - مجله علمي ترویجی پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي، شماره 43، سال 1386.

90-   بررسي مقايسه مزيت نسبي ارزش افزوده صنعت بيمه در استانهاي كشور: شواهدي جديد از حسابهاي منطقه‌اي؛ مجله علمي ترویجی ماهنامه بررسيهاي بازرگاني ، شماره 24، سال 1386.

91-  بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه- شواهد جدید؛  مجله  علمی پژوهشی نامه مفید، 1386.

92-  خصوصي سازي ، اصل 44 قانون اساسي و نقش نظارتي سازمان بازرسي كل كشور؛ همایش سیاستهای کلی اصل 44، مجمع تشخیص مصلحت نظام  تهران، بهار 1387.

93-  بررسی شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران و مقایسه آن با کشورهای حاشیه خزر؛ اولین کنفرانس بین المللی تغییرات زیست محیطی منطقه خزری، دانشگاه مازندران بابلسر ،شهریور 1387.

94-  اثر سياست‌هاي متعارف و نامتعارف بر رشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه : يك رهيافت تجربي؛
مجله علمي پژوهشي دانش و توسعه شماره(24)، 1387 .

95-   ايثار و شهادت ، سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار- همايش ايثار و شهادت ؛ دانشگاه مازندران ، 1387.

96-  تعيين مزيت نسبي ارزش افزوده قعاليت اقتصادي آموزش عالي در استانهاي كشور؛همايش نظارت و ارزيابي آموزش عالي ، دانشگاه شهيد بهشتي ، 1387.

97-  بررسي جايگاه علمي رشته‌ها و دانشگاههاي ايران دركشورهاي اسلامي؛ همايش نظارت و ارزيابي آموزش عالي  دانشگاه شهيد بهشتي ، 1387.

98-  خصوصي سازي، اصل 44 قانون اساسي و نقش نظارتي سازمان بازرسي كل كشور ؛ همايش سازمان بازرسي كل كشور ،1387.

99-  نقش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهاني شدن اقتصاد ؛ ماهنامه علمي ترويچي بررسي‌هاي بازرگاني، شماره 30، 1387.

100-            بررسي خصوصي‌سازي و اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران؛ فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي سال شانزدهم ، شماره 48، 1387.

101-            تحولات تاريخي واگذاري اقتصاد به بخش غيردولتي (با تاكيد‌بر‌اصل‌44 قانون‌اساسي )؛ همايش سازمان ملي جوانان  بابلسر،  1387.

102-            بررسي خصوصي سازي و اصل 44 قانون اساسي در اقتصاد ايران ؛ فصلنامه پژوهشها و سياستهاي اقتصادي ، سال شانزدهم ، شماره 48، زمستان 1387.

103-            تاثیر امنیت اقتصادی بر فرایند رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تاکید بر ایران؛ فصلنامه علوم اقتصادی ، سال اول، شماره 3، تابستان 1387.

104-            تاثير امنيت اقتصادي بر فرايند رشد اقتصادي در كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي با تاكيد برايران؛ فصلنامه علوم اقتصادي، شماره3،1387.

105-            مباني نظري اثر آزادسازي اقتصادي بر تجارت درون صنعت : يك مطالعه موردي براي ايران؛مجله تحقيقات اقتصادي،  شماره 86، 1388.

106-            الگوريتم تركيبي ژنتيك و شبيه‌سازي تبريد جهت بهينه‌سازي سبد سهام باتوجه به حد بالا و پايين درصد هر سهم و اندازه ثابت تعداد سهام؛ دومين كنفرانس بين‌المللي تحقيق در عمليات ايران ، خرداد 1388.

107-            شكست ساختاري و آزمون فرضيه‌هاي انتظارات عقلايي كلان در ايران : (1386-1367)؛ مجله تحقيقات اقتصادي ، شماره 88، پاييز 1388.

108-            خصوصي‌سازي و بيمه اتومبيل در ايران؛ اولين كنفرانس بين‌المللي صنعت بيمه : چالش‌ها وفرصت‌ها ، 6 آبان 1388.

109-            آيا ريچارد كانتيلون يك مركانتيليست بود؟ ؛ مجله دانشكده علوم انساني ويژه اقتصاد دانشگاه سمنان ،
شماره 29 ، 1388.

110-            تعيين عوامل موثر بر تقاضاي گردشگري داخلي در استان اردبيل؛ مجله دانشكده علوم انساني ويژه اقتصاد  دانشگاه سمنان ، شماره  29، 1388.

111-  هدف گذاري تورم : تاثير آن بر روند تورم در كشورهاي مختلف جهان ؛ مجله مطالعات مالي دانشكده مديريت و اقتصاد واحد علوم و تحقيقات ، شماره 1، 1388.

112-  تاثير توسعه مالي و آزادسازي تجاري بر رشد اقتصادي در ايران؛ فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ، شماره 4، 1388.

113-  تكنولوژي اطلاعات و نقش آن در توسعه پايدار با تاكيد بر برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بيست ساله كشور ؛ دومين همايش ملي تحول اداري و توسعه پايدار استان مازندران ، 1388.

114-  بررسي رابطه بين مزيت نسبي ارزش افزوده فعاليتهاي بخش گردشگري و رشد اقتصادي استان مازندران و مقايسه آن با سايراستانهاي كشور ؛ دومين همايش ملي تحول اداري و توسعه پايدار استان مازندران ، 1388.

115-  بررسي درجه توسعه يافتگي بخش كشاورزي در مازندران و استانهاي كشور؛ دومين همايش ملي تحول اداري و توسعه پايدار استان مازندران ، 1388.

116-  رابطه يارانه فرآورده هاي نفتي و مخارج دولت در استان مازندران : يك تحليل تجربي (1386-1365)؛ دومين همايش ملي تحول اداري و توسعه پايدار استان مازندران ، 1388.

117-            خصوصي سازي و بيمه اتومبيل در ايران ، دومين همايش بين‌المللي صنعت بيمه چالشها و فرصتها ،1388.

118-            تعيين مزيت نسبي ارزش افزوده فعاليت اقتصادي آموزش عالي در استانهاي كشور ؛ همايش ملي نظارت و ارزيابي آموزش عالي ، 1388.

119-            کاربردی از نظریه برنامه ریزی پویای تصادفی تعیین مخارج مصرفی بهینه:  همایش ملی تبیین علمی اصلاح الگوی مصرف دانشگاه علم وصنعت بهشهر، 1388.

120-            هزینه های مبادله و تعدیل غیر خطی نرخ ارز حقیقی با استفادهاز الگوی STAR: مطالعه موردی ایران؛  فصلنامه پژوهش ها و سیاستهای اقتصادی ،سال هجدهم ، شماره 53 ، بهار 1389 .

121-            برآورد و ارزيابي روند رفاه اقتصادي ايران با استفاده از شاخص تركيبي CIEWB؛ فصلنامه پژوهشي اقتصادي ايران، شماره42،1389.

122-            بررسی رابطه آزادسازی اقتصادی با کارایی دولت درکشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا؛ پژوهشنامه اقتصادی ، شماره 4 ، زمستان 1389.

123-            مدل رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مولفه های مستقل؛دوفصلنامه علمی پژوهشی جستا رهای اقتصادی ، سال هفتم ،1389.

124-            تاثیر سیاست های مالیاتی بر کارایی دولت در شرایط آزادسازی اقتصادی : مطالعه موردی کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛ مقالات چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران، شیراز ، دانشگاه شیراز  ، دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اجتماعی، 6بهمن 1389.

125-            بررسی رابطه فساد مالی و مالیات تورمی در منطقه ی خاورمیانه و شمال افریقا؛ مقالات چهارمین همایش ملی سیاست های مالی و مالیاتی ایران- شیراز ، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اجتماعی، 6بهمن 1389.

126-            برآورد تابع مسکن با استفاده از مدل هدانیک؛ فصلنامه اقتصاد کاربردی، شماره دوم، پاییز 1389.

127-            هزینه های مبادله و تعدیل غیر خطی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی STARمطالعه موردی ایران؛ فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، سال هجدهم ، شماره 53، بهار 1389.

128-            تحلیلی بر بنیانهای تاریخی مکتب نئوکلاسیک؛ سیاست های اقتصادی 1389.

129-            برآورد تابع تقاضای مسکن با استفاده از مدل هدانیک ( مطالعه موردی شهر قائمشهر) ؛ فصلنامه اقتصاد کاربردی ، پائیز 1389.

130-            مقایسه مزیت نسبی آموزش عالی و ارزش افزوده یی اقتصادی در استان کردستان؛ مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ، پاییز و زمستان 1389.

131-            تاثیر سیاستهای مالیاتی بر کارایی دولت در شرایط آزاد سازی اقتصادی مطالعه موردی؛ کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، 1388. پژوهشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی کشور ، فصلنامه علمی پژوهشی، بهار و تابستان 1389.

132-            بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک؛ ، فصلنامه اقتصاد مقداری،
بررسی های اقتصادی سابق؛ فصلنامه علمی
پژوهشی ، دانشگاه شهید چمران اهواز، پائیز 1389.

133-            اثر فساد مالی بر مالیات های غیر مستقیم در کشورهای منتخب در حال توسعه (شامل ایران) ؛ دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ، 21 اردیبهشت1390.

134-            رابطه بین نوسانات نرخ ارز و جانشینی پول در ایران؛ دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران،
21 ادیبهشت 1390.

135-            تاثیر جنسیت بر فساد مالی در خاورمیانه شمال افریقا؛ دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران،
21 اردیبهشت 1390.

136-            بررسی رابطه متغیر های اقتصادی و رابطه مبادله در اقتصاد ایران؛ دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، 21 اردیبهشت1390.

137-            بررسی عوامل موثر بر صادرات بخش کشاورزی با تاکید بر بخش حمل و نقل در ایران ؛ دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ، 21 اردیبهشت 1390.

138-            بررسی تاثیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات در کشورهای منتخب به منظور کاربرد در ایران ؛ دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران ، 21 اردیبهشت 1390.

139-            بررسی رابطه بین فساد مالی و مالیات تورمی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا با تاکید بر ایران؛
دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، 21 اردیبهشت 1390.

140-            اقتصاد اخلاقی : بررسی رابطه اقتصاد و اخلاق در سیر اندیشه های اقتصاد و جایگاه ان در نظام اموزشی ایران؛ دومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، 21 اردیبهشت 1390.

141-            بررسی رابطه شاخص عملکرد محیط زیست و رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته؛ اقتصاد محیط زیست و انرژی، زمستان 1390.

142-            فساد، اندازه دولت و درجه بازی اقتصاد در مدل های رشد؛ فصلنامه پزوهشنامه بازرگانی ، زمستان 1390.

143-            بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهری مشهد ( استان خراسان رضوی) و مقایسه آن با سایر مراکز استان های کشور در برنامه چهارم توسعه؛ اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران، آذر ماه 1390.

144-            هدف گذاری نرخ اسمی ارز در برنامه ریزی برای رشد اقتصادی : کاربردی از اصل بهینگی بلمن؛ همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی، اسفند 1390.

145-            جهانی شدن اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای در حال توسعه ؛ همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی، اسفند 1390.

146-            رابطه بین تسهیلات پرداختی و اشتغال زایی طرح های زود بازده در شهرستان های استان مازندران؛  همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی، دانشگاه مازندران، 15 اسفند 1390.

147-                      بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده خدمات شهری مشهد (استان خراسان رضوی) و مقایسه آن با سایر مراکز استان های کشور در برنامه چهارم توسعه؛ نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی، ویژه نامه شماره بهار و تابستان1390.

148-            بررسی و مقایسه مزیت نسبی ارزش افزوده گسترش حمل ونقل.. ؛ همایش ملی دانشجویی جهاد اقتصادی، اسفند 1390.

149-             

150-            بررسی تاثیر آموزه های علم اقتصاد بر عقاید دینی دانشجویان اقتصاد؛ همایش ملی  دین   دانشگاه علوم انسانی -دانشگاه مازندران، اسفند 1391.

151-            بررسی آثار نامتقارن سیاستهای پولی  بر تولید در اقتصاد ایران؛ فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی- بهار1391.

152-            برآورد اقتصاد زیرزمینی در ایران: شواهد جدید با استفاده از روش شکاف درآمد هزینه خانوار  سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر دانشگاه مازندران- اردیبهشت  1391.

153-            بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام در ایران  سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر دانشگاه مازندران- اردیبهشت  1391.

154-            بررسی مزیت نسبی حمل و نقل صادرات در ایران؛ اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی . سنندج- شهریور 1391. 

155-            بررسی عملکرد خدمات نیروی انتظامی در ایران ؛ اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی . سنندج- شهریور 1391. 

156-            اثر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال: آزمون کرانه‌ها ؛ اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی . سنندج- شهریور 1391. 

157-            مقایسه اثر ارزش افزوده بخش خدمات بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه و درحال توسعه  سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر دانشگاه مازندران- اردیبهشت  1391.

158-            جهانی شدن اقتصادی و اندازه ی دولت در کشورهای OIC  سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر دانشگاه مازندران- اردیبهشت  1391.

159-            حقوق مالکیت و رشد اقتصادی : شواهدی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا  سومین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران، بابلسر دانشگاه مازندران- اردیبهشت  1391.

160-            بررسی عملکرد مزیت نسبی اقتصاد سلامت در ایران؛  همایش جهاد اقتصادی -دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 1391.

161-            جهاد اقتصادی و لزوم توسعه بخش کشوری؛ همایش جهاد اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، اردیبهشت 1391.

162-            برسی اثر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب توسعه یافته؛ سومین همایش بین المللی اقلیم و گاهشناسی دانشگاه ساری، اردیبهشت 1391.

163-            بررسی اثر حکمرانی بر شاخص عملکرد محیط زیست در کشورهای منتخب جهان؛ همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، آبان 1391.

164-            ارزیابی سیاستهای مالی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران : یک مطالعه تجربی 1368-1388؛ همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، آبان 1391.

165-            بررسی وضعیت کشاورزی و باغداری در استانهای شمالی کشور؛ همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، آبان 1391.

166-            مزیت نسبی حمل و نقل ریلی و رشد اقتصادی در استانهای کشور؛  همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، آبان 1391.

167-            ارزیابی اثر قیمت نفت و نا اطمینانی قیمت نفت بر شاخص قیمت و بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران؛  همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، آبان 1391.

168-            نا اطمینانی نرخ ارز و صادرات غیر نفتی ایران : کاربردی از روش EGARCH ؛  همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، آبان 1391.

169-            اثرات تورم و نا اطمینانی تورم  بر بازده  و نوسانات شاخص مالی سهام در بازار بورس تهران ؛  همایش ملی جهاد اقتصادی دانشگاه مازندران، آبان 1391.

170-            اثر فساد مالی بردرآمدهای مالیاتی : مطالعه موردی کشورهای منخب در حال توسعه؛ سیاستهای اقتصادی (نامه مفید)، تابستان 1391.

171-            کاربرد روش حداقل مربعات تطبیقی  برای برآورد شکاف تولید در ایران؛ مطالعات اقتصاد کاربردی  ایران- دانشگاه بو علی سینا همدان، تابستان 1391.

172-            تاثیر متغیرهای راهبری بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران(مطالعه موردی صنعت خودرو و قطعات) ؛  مطالعات حسابداری و حسابرسی، تیر 1391.

173-            بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی بر فساد مالی درایران؛ همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در سال جهاد اقتصادی، 1391.

174-            ارزش افزوده بخش صنعت بر عملکرد محیط زیست... ؛  اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی .  سنندج، شهریور 1391.

175-            اثر مزیت نسبی جنگل داری بر توسعه اقتصادی استانهای ایران ؛ مجله اقتصاد منابع طبیعی، 1391.

176-            نا اطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت : شواهد کشورهای منتخب در حال توسعه؛ فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، زمستان 1391.

177-            بررسی اثر بخشی ابزارهای سیاست مالی در استانها با داده های ترکیبی پویا وروش GMM سیستمی؛ مجله علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصادی، تیر 1392.  

178-            یکپارچگی تجاری تخصص گرایی و همزمانی ادوار تجاری در اکو :شواهد از یک شاخص همبستگی پویا؛ مجله علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصادی، 1392.  

179-            بررسی وضعیت حمل و نقل هوایی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی استانهای ایران؛ فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد اقتصادی، تیر 1392.  

180-            آزمون پایداری تورم در  ایران  (1390-1351): کاربردی از الگوهای  ARFIM؛ فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی ، 1392.  

181-            تاثیر شاخص های آزادی اقتصادی بر فساد مالی در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران؛ بررسی های بازرگانی ، شهریور 1392.  

182-            بررسی اثر روش تامین مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها در ایران ؛ فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد اقتصادی، زمستان 1392.

183-            امید به زندگی و رشد اقتصادی در ایران : مدل رگرسیون انتقال ملایم ؛ پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی، 1392. 

184-              کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجودپایداری نرخ تورم در ایران ؛ فصلنامه علمی پژوهشی مدلسازی اقتصادی ، 1392. 

185-            اثر گردشگری  بر توسعه ی انسانی ؛ مجله علمی پژوهشی بر نامه‌ریزی و توسعه گردشگری  ، 1392.

186-            اصلاح اقتصاد بخش عمومی : محور اساسی الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت- سومین کنفرانس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت- تهران

اردیبهشت-خرداد 1393.

 

ب: مقالات لاتين

 

1-   Social Security And Private Savings:  Empirical Analysis , Public Finance Vol 2.1984.

2-   A Two  -Way Relation  Between  Inflation  And  Pub;ic  Sector  Economics : Theory  With  An Application  To  Islamic  Republic  Of  Iran ,  The  Journal  OF  Umanities  Of  Islamic  Republic  Of  Iran , Center  For  Scientific  Research ,Vol 7 No 1 & 2  Winter &  Spring 2000 ,  PP  8-15 .

3-   Inflation  And  Economic  Growth  In  Developing Countries :  Further  Empirical  Evidence , Discussion  Papers  In  Econmics ,  Vol  VTT ,  NO 286 ,  April  1994  ,  University  Of  Reading ,  England  .

4-     Relationship  Between   Inflation   And   Seigniorage  In  Developing  Countries : An  Estimation  Of The  Laffer   Curve , The  Indian  Economic  Journal , Vol 45 , NO.1  July September  1997  -1998 , PP. 67-69.

5-   A Note  On  Factors  Related  To  International  Payment  Arrears  In The Third World   The  Indian   Economic  Journal  ,  January -  March  , 1999-2000 .

6-   Sientific  Vs  Cookbook  Econometrics :  An  Emphasis  On  The  Ethical  Issues ,  Iranian Economic  Review , V 6, N 6, Spring 2002.

7-   Corruption  And  Central  Bank  Indepednce : Evidence  From  Developing Countries ,  The Journal  Of  Humanities , V 8,  N 4,  Fall 2001.

8-   Seigniorage And  Central  Bank  Independenc  In  Developing  Countries :  Further   Empirical  Evidence     The  Journal  Of  Humanities , V 8,  N 3,  Summer 2001.

9-   Corruption  And  Central  Bank  Indepedence : Evidence  From  Developing  Countries , Paper  Presrnted  In The 10Th  International  Anti- Corruption Coneerence, Prague, Czech Republic , October 2001.

10-    Scientific  Vs Cookbook  Econometrics : An  Emphasis On The  Ethical  Issues.Paper  Presented  In The Second  Workshop On Research Methodology ,Vu  University  , Amsterdam , The  Netherlands. June 2003.

11-    An Application Of  Optimal Control  Theory In  Economics: Optimal  Fiscal  And Monetary Policies  In  Iran- Applied  Mathematics  And Computation. Elsevier Publication (ISI)- 2006.

12-    An Application of the Stochastic Optimal Control Theory Algorithm, Optimal Monetary Policy, The Iranian Economic Review- No 13 spring 2005.

13-    The Welfare cost Of  Inflation: Theory With  An  Application  Of  Generalized  Method  Of Moments(GMM) To IRAN- The  Iranian Economic Review- No 12 Winter 2005.

14-    A Cmparison  Of  The Revealed  Comparative Advantage  Of  Value Added  In  Higher  Education   Activities  Between  Vate  And  Public  Sector  In  Provinces Of  Iran .Paper  Presented   In 3Rd   Interantional  Conference  On  Education   And  Economic  Development , Preveza, Greece 26-27 May 2006.

15-    Social  Impact  Of  Nanotechnology : A Cost- benefit  Analsis- Recommened  Paper  Format And  Guidelines   For The 1th International    Congress  On  Nanoscience  And Nanotechnology (Icnn)- University Of  Tehran December 2006.

16-    Monetary  Control  Of  Inflation: An  Application  Of  Stochastic  Optimal Control  Theory - The 8Th Econometrics  And  Statistics  Congress  Of  Turkey - 2007.

17-    A dynamic  Model  For Maximization  Of  External  Profits  Of  Natural  Gas  Reserves Of Iran And  Its  Application International  Energy  Journal -) ISI),  2007.

18-    A Comparison  Between  Time Series , Exponential  Smoothing And  Neural  N90 Etwork Methods  To  Forecast  Gdp  Of  IRAN- Iranian   Economic  Review- 2007.

19-    Estimating  Demand  For Money  In  Iran  Using  Autoregressive Distributed  Lag  Method Iranian  Economic  Research  Winter 2007 -(29):1-15.

20-    Monetary  Control  Of  Inflation:An Application of  Stochastic  Optimal  Control Theory Iranian Economic Review  - 2008.

21-    Optimal  Combination  Of  Government  Expenaitures  To  Economic  Growth  Process. International  Journal  Of  Nonlinear  Dnyamics In  Engineering  And  Sciences (2008).

22-    Investigation   On  Relationship  Betweenrevealed  Comparative  Advantage  Of  Value  Added  Agricul  Sector  And  Economic  Development  Of  Khorasan  Provonce  Of  Iran American Eurasian  Journal Of  Agriculture  & Environment Science Supple 1 (ISI)- 2008-PP 113-117.

23-    An  Evaluation  O Environmental  Performance  Index (EPI) Of  The  Countries Around  The Caspian SeaFirst International Conference On The Caspian Searegion Environmental  Changes  August  2008- University  Of  Mazandaran Babolsar , Iran -2008.

24-    Study  Of  Environmental  Sustainability Index (Esi) In The Countries  Around  The Caspiansea First  International  Conference  On The Caspian  Sea  Region Environmental Changes August  2008- University  Of  Mazandaran Babolsar , IRAN-2008.

25-    Analysis Of Environmental Performance In The Middle east And North Africa(Mena) Countries : With  Emphasis  On IRAN- The 2Nd  National  Conference  On World Environmentday University Of  Tehran -2009.

26-    Environmental Performance And Economic Growth In  The Oic Countres - The International  Conference  On  Islamic  Economics  And  Economies  Of  The Oic Countries - 2009

27-    Political Stability And Inflation Targeting: New Empirical Evidence Australian Journal Of   Basic And Applied Sciences -(ISI) 2009.

28-    Corruption  & Fiscal  Decentralization : Evidence  From  Some  Developing  Countries 1St  Bangkok   International  Conference -2009.

29-    TaX capacity  & Tax  Effort : Evidence  From Islamic  Republic  Of  Iran   World  Applied Sciences  Journal (ISI)-2009.

30-    R&D And  Economic  Growth : New  Evidence  From Some  Devloping Countries- Australian Journal Of   Basic And Applied  Sciences, (ISI) 2009.

31-    Macroeconomic Sources of Market risk In Iran World Applied Sciences Journal, (ISI) 2009.

32-    Long   Memory Forecasting Of Stock   Price   Index Using A Fractionally Differenced ARMA Model - Journal Of Applied Sciences Research -2009.

33-    An  Analysis  Of  Economic  Well Being  Trend  In  Iran- Journal of  Applied  Sciences Research -2009.

34-    Keynesian Approach versus Monntary Approach: Balanve of Payments Journal of Applied Sciences Research -2009.

35-    Inflation  And  Inflation  Uncertainty Australian  Journal Of  Basic And  Applied  Sciences - (ISI) 2009.

36-    Oil   Price  Shocks, Output  And  Inflation : Evidence  From  Some  Opec   Countries- Australian Journal Of   Basic And   Applied  Sciences (ISI)-2009.

37-    An  Analysis  Of  Econo,ic  Well -Being Trend  In  Iran-Fromgdp   To Well Being Economics  On  The  Road  To Sustainability- International  Conference, Department   Of  Economics , Universita  Politecnica  Delle  Marche, Italy . Dec 2009.

38-    A Composite Measurement Of Economic Well Being In IRAN-From GDP   To Well - Being Economics Journal of Applied Sciences Research, -2009.

39-    Inflation Uncertainty and Economic Growth in IRAN- Australian j. of Basic and Applied Sciences (ISI)-2009.

40-    Political Stability and Inflation Targeting: New Empirical Evidence Australian j. of   Basic and Applied Sciences (ISI)-2009.

41-    Coverance and FDI in MENA Ragion Proceedings of International   Islamic Finance Conference Malysia -2010.

42-  ICT  and  Economic  Growth : New  Evidence  From  Some  Developed  Countries Fourth International  Conference On  Industrial  Dynamics, Inovation  Policy And  Growth Izmir, Turkey - 2010.

43-    ICT and  Economic  Growth : New  Evidence  From  Some Developing Countries The Second International  Conference  On  Service Science  And  Inovention Beijing ,China -2010.

44-    Human Development and Governance: Evidence from OPEC Australian J. of   Basic and Applied Sciences (ISI) -2010.

45-    ICT and  Economic  Growth : New  Evidence  From  Some  Devloped  Countries Australian j. of   Basic and Applied Sciences (ISI)-2010.

46-    Government Size, Inflation and Economic Growth   in IRAN- Australian j. of   Basic and Applied Sciences (ISI)-2010.

47-    Environmental  Performance Index  And Economic Growth: Evidence From Some  Developing  Countries Twelfth  Annual  Bioecinomic Coference Venice , Italy -2010.

48-    Environmental Performance Index and Economic Growth: Evidence from Some Developing Countries Australian j. Of   Basic and Applied Sciences (ISI)-2010.

49-    Government Size and Economic Growth: A Threshold Regression Approach in Selected Islamic Countries Australian j. Of   Basic and Applied Sciences (ISI)-2010.

50-    Tax  Ratio  and Economic Growth in IRAN- Australian j. Of   Basic and Applied Sciences (ISI)-2010.

51-    ICT  and  Economic  Growth : New  Evidence  From Some  Devloping Countries The Second  International  Conference  On Service Science And  Innovation -August 9-10  2010, Beijing  , China .       

52-    ICT  and  Economic  Growth : New  Evidence  From Some  Devloped Countries Fourth International  Conference  On Industrial  Dynamics, Innovation  Policy And  Growth.May  21-22 , 2010  IZMIR, Turkey.

53-    Government Size, Inflation and Economic Growth in IRAN.  Australian j. Of   Basic and Applied Sciences (ISI)-2010.

54-    Fiscal  Decentralization And  Economic  Growth  In  IRAN : Australian  Journal Of   Basic And Applied  Sciences, 4(11)  5490-5495  ,2010.

55-    The  Simple Proof  Of  Legendre S Condition  In Economics : Australian  Journal Of   Basic And  Applied  Sciences , ) ISI),  4(11) :6276-6280,2010.

56-    Fiscal  Decentralization  And  Economic Growth : A Nonlinear  Model  For  Provinces Of Iran -  Iran  Economic Review ,  Vol. 15, NO, 26 , Spring,  2010.

57-    Governance  And  FDI  In  MENA Region Australian Journal Of   Basic And  Applied  Sciences , ) ISI), 4(10) :4880-4882,2010. 

58-    Growth And   FDI  In OIC Countries -  Australian Journal Of   Basic  And Applied  Sciences , ) ISI),  4(10):4883-4885,2010.

59-    Herd  Behavior  Demand  And Supply  Shocks On   Business Cycle : An Empirical Analysis In Iran-  Australian Journal   Of  Basic And  Applied  Sciences) ISI),  ,4(10):4930-4936,2010.

60-    Corruption  And  Tax Revenues : New  Evidence  From  Some  Developing Countries -  Australian Journal  Of   Basic  And Applied  Sciences) ISI),  ,4(9): 4218-4222,2010.

61-    Governance & Natural  Resources : Evidence From OPEC  -  Australian Journal Of   Basic  And Applied  Sciences ) ISI),,4(9): 4213-4217,2010.

62-    Simulation Of  Continuous  Qualitative  Varibeles In  Econometric Models Using Fuzzy  Functions  And  Numbers - Australian Journal Of   Basic  And Applied  Sciences) ISI),,4(10):4780-4791,2010.

63-    Vat & Governance : Evidence  From Countries Around  The World - Australian Journal Of   Basic  And Applied  Sciences, 4(10):4852-4856,2010

64-    Government Size, Inflation and Economic Growth in IRAN.  Australian j. Of   Basic and Applied Sciences) ISI), 4(8): 3934-3937, 2010.

65-    Governance  And  FDI  In  MENA Region Proceedings  Of  Interational  Islamic  Finance Conference  ,Malaysia  2010.

66-  Fiscal  Decentralization  And  Economic Growth : A  Nonlinear Model For  Provinces Of Iran . Iranian Economic Review, Mar.2010

67-    Corrption  And  Inflation Tax In  The Middle  East And  North Africa (Mena) Region: Sensitivity  To Definition Of  Corruptio. Journal of Social and Development Sciences Vol. 1, NO, 2, PP, 67-73, Mar 2011.

68-    Corruption  And  FDI  In  Developing Countries Information  Management And  Business Review. Vol .2 , NO.3,PP.106-111  ,Mar 2011

69-    Government  Size & Economic Growth : New Evidence  From Some Developing  Coutries - Journal Of  Basic And Applied  Sciences Research ) ISI),.Mar 2011

70-    Corrption & Fical Decentralization: Evidence from Some Developing Coutries Global Journal Of. Strategies And Govenance Mar 2011.

71-    Knowledge  And  Economic Growth : Evidence  From Some Developing  Coutries Journal of  Education  and Vocational  Reserch Vol.1,NO.1,PP . 21-25, APR 2011.

72-    Enveronmental  Performance And  Economic  Growth : New Evidence  From  The OIC Countries Advances  In Environmental  Bioligy , ) ISI), 5(4):655-666,2011.

73-    Measuring  Customer  Satisfaction  Index (CSI) In  Iranian Tile  Industry  Using Plspath  Modeling  Technique Middle East  Journal Of  Scientific Research) ISI),  8 (1):141 -149,2011.

74-    Value  Added  Tax & Export : The Case Of  Selected  Countries Around  The World Journal Of  Economics  And  Behavioral Studies Vol .2,NO.6,PP.298-305,JUNE 2011.

75-    Political Stability and Inflation Tax: Evidence from Mena Region, Middle Middle East Joumal of Scientific Research, ) ISI), 85-89, 2012.

76-    Inflation & Economic Freedom: Evidence Frome Mena Region Journal of Economics and Behavioral Studies - Vol.2, NO.4, PP.125-130, APR 2011.

77-    Environmental  Sustainability And  Economic Growth : Evidence from Evidence  From Some  Developing Countries- Advances  In Environmental Biology , ) ISI),  5(5):961-966,2011.

78-    Budget  Deficit  And  Inflation : A Sensitivity Analysis To Inflation  And Money  Supply  In IRAN- Middle East  Journal Of  Scientific Research ) ISI), 8(1):257-260,2011.

79-    Comparison  Of  Environmental  Performance Index (EPI)  In  OIC  Countries : Before And  After  Financial  Crisis Advances  In  Environmental  Biology , ) ISI), 5(1):201-208,2011.

80-    Analysis of the Relationship Between Entrepreneurial Organizational Culture & Personlity Attributes of Sport Teachers: Evidence from Mazandaran Province in Iran, Middle East Journal of Scientific Research, ) ISI),  201-208,2012.

81-    Efficiency  Wege Hypothesis : The Case Study Of Irans Manufacturing Industries - Journal Of Social  And  Development Sciences-Vol.1,No.5,PP .157-164,June 2011.

82-    Foreign Trade  And Economic Growth: Evidence Of  Thirl Walls Law In Iran Mjournal Of Social And  Development Sciences - Vol.2,NO . 2, PP.81-88, Aug 2011 (ISSN 2221-1152) .

83-    Inflation And Inflation Taz In Iran: A Threshold Regression Laffer Curve Model _ Journal of Education and Behavioral Studies Vol. 3, NO.3, PP.163-186, Sep2011 (ISSN: 2220-6140).

84-    Scientific Output and GDP: Evidence from Countries around the World Journal of Education and Vocational Research Vol. 2, No.2, PP.38-41, Aug 2011 (ISSN 2221- 2590).

85-    GDP And Economic Well- Being: New Evidence Frome Selected Developed Countries Information Management And Business Review- Vol .3, NO.2, PP.63-67, Aug 2011(ISSN 2220- 3796).

86-    The Economic Impact Of  Islamic Azad  University , Firoozkuh  Branch On The Sustainable Development  Of - Firoozkuh  Economy Australian ,Journal Of  Basic And  Applid  Sciences, ) ISI), 5(6) : 1532-1535,2011.

87-    An Estlmation Of Tax evasion In Iran Journal of Economics and Behavioral Studies _ Vol. 3 No .1,PP, 8-12,July 2011(ISSN:2220-6140).

88-    Value Added Tax & Export: Evidence from Panel Data Regression, Middle East Journal of Scientific Research, ) ISI), 253-259,2012.

89-    Corruption and Inflation Tax in Selected Developing Countries, Middle East Journal of Scientific Research, ) ISI), 391-395, 2012.

90-    Scientific Output: Evidence from Iran and the Middle East, Journal of Education and Vocational Research, 138-142, 2011.

91-    Money and Inflation in Iran: Evidence frim P* Model, Journal of Economics and Behavioral Studies, 311-316, 2011.

92-    The Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Iran, Middle East Journal of Scientific Research, ) ISI), 740-743.2011.

93-    Tourism And Economic Growth In Developing Countries: P-Var Approach, Middle East Journal of Scientific Research,) ISI), 744-748, 2011.

94-    Forecasting Government Size in Iran Using Arificial Neural Network, Journal of Economics and Behavioral Studies, 274-278.2011.

95-    Environental  Performance  and HDI : Evidence  from  Countries  Around  the World , Middle East Journal of Scientific  Research , ) ISI), 792-799,2011.

96-    Inflation  and Econimic  Growth in  Iarn : Evidence from  Aral & Rolling  Linear Models,  Information  Management  and  Business Review, 383-388.2011.

97-    Inflation and Inflation Tax in Iran: A Threshold Regression Laffer Curve Mode, Journal of Economics and Behavioral Studies- Sept 2011.

98-    Information  and  Communication  Technology (ICT) and Total Factor  Productivity (TFP): Evidence from Selected Countries  of the world, Middle East Journal of Scientific  Research ) ISI),,755-763, 2011.

99-    The  Impact  of  Skill  Labor on Growth Using Growth  Accounting  Approach  in  Iran,  Middle East Journal of Scientific  Research, ) ISI), 749-754,  2011.

100-     An Estimation of Tax Evasion in Iran, Journal of Economics and Behavioral Studies- July 2011.

101-     Knowledge  and  Economic  Growth : Evidence  from Some  Developing  Countries,  Journal of  Educaion and Vocational  Research, 21-25, Apr 2011.

102-     Gender and Corruption: Evidence from Selected Developing Countries Middle- East Journal of Scientific Research) ISI), 718-727, IDOST publications, 2011.

103-     The  Impact of  the  Terms  of  Trade  Volatility  on  Economic  Growth : Evidence  from oil Exporting  Countries, International  Journal  of Economics and Management Engineering (IJEME) ,50-53, 2011.

104-     Openness  and Inflation  in Iran, International  Journal  of Economics and Management

105-     Investigation of Main Factors on Tax Evasion in Iran, Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2012.

106-     Estimation of Inflation Tax Capacity in Iran, Middle- East Journal of Scientific Research, ) ISI), 2012.

107-     A Comparative Study between Formal and Informal Tax Evasion in Iran, Journal of Basic and Applied sciences, 2012.

108-     Economics, Physics and Econophysics, Archives Des Sciences (ISI), vol65, No.5May2012.

109-     Openness and Inflation: New Empirical Panel Data evidence, Economics   Letters    (ISI)   Elsevier- 2012.

110-     An Estimation of Tax Evasion in Iran; the Potential Legal Approach, American Journal of Scientific Research, ISSN, Eurojournals Publishing, Inc.2012.

111-     An Estimation of Human Capital Share in Economic Growth of Iran Using Growth Accounting Approach, Middle- East Journal of Scientific Research, (ISI) ISSN Publications,2012.

112-     The Nonlinear Effect of Effective Tax Rate on Tax Evasion in Iran, American Journal of Scientific Research, ISSN Eurojournals Publishing, Inc.2012.

113-     Corporate Governance and Capital Structure: Evidence from Tehran Stock Exchange, Middle East Journal of Scientific Research (ISI), ISSN Publications, 2012.

114-     Environental Performance and HDI: Evidence from Developing countries, 1st Biotechnology world Congress (Dubai)- Feb 2012.

115-     Openness and Inflation: A Case Study for MENA, Universal Journal of Management and Social Sciences, 2012. 

116-     Does Government Size Improve Environment Qualiy? , 3Th Symposium on Climate Change & Dendrochronology 16-18 May 2012.

117-     Climate change performance and economic growth, 3Th Symposium on Climate Change & Dendrochronology 16-18 May 2012.

118-     Governance & Environmental Degradation, World Conference on Business Economics and Management (Turkey) - May 2012.

119-     Global Climate Risk and Economic Growth: Evidence from selected countries, 1st international econometrics conference (Sanandaj), Aug 2012.  

120-     Inflation and Inflation Uncertainty: Evidence from MENA, Universal Journal of   Management & Social Sciences- Jan 2012.

121-     The Effects of openness and globalization on inflation: An ARDL Bounds Test Approach, Iranian Journal of Economic Studies, spring 2012.

122-     Inflation and inflation tax in developing countries: A panel Threshold Approach, International Journal of   Academic Research in Economics and Management sciences- Jan 2012.   

123-     The Impact of Modern Technology on Demand for Money in Iran, Iranian Economic Review   (ISC)-2012.

124- The Impact of ICT Shocks of Business Cycle: Some Evidence from Iran, Iranian Economic Review, and winter 2012.

125-     Agriculture and Economic Growth: The Case of Iran, International Journal of Economics and Management Engineering- Nov 2012. 

126- Global Climate Risk & Economic Growth, Global Journal of Biodiversity science and Management - 2012.

127-     Governance and Environmental Degradation in MENA Region, Social and Behavioral Sciences (ISI) ELSEVIER, DEC 2012.

128-     Environmental performance and HDI; Evidence from Developing countries, 1st Biotechnology world Congress   (Dubai), Feb 2012. 

129-     An Evaluation of Small Businesses in Iran, Management Science Letters (ISC) - April 2013.

130-     An estimation of seasonal GDP gap in Iran: Application of Adaptive least squares method, Iranian Economic Review (ISC) 2013.

131-     Economic freedom and economic Growth: The Case of OPEC, Journal of Human and Social Science Research 2013.

132-     Stabilization policies and Macroeconomic Performance in Iran, Global Journal of Biodiversity science and Management- 2013.

133-      Impact of Government Size on Environmental Quality, Global Journal of Biodiversity science and Management- 2013.

134- Adam Smith: An Ethical Oriented Economist, Global Journal of Biodiversity science and Management- 2013.

135-Womens Participation Rate in Labor Market and Corruption, Middle East Journal of scientific Research, 2013.

136-The Impact of Exchange Rate on Demand for Money in Iran, International Journal of Business and Development Studies, 2013.


 

 3- تدريس

 1- اقتصاد كلان در مقطع كارشناسي - كارشناسي  ارشد و دكتري علوم اقتصادي .

2- اقتصاد رياضي در مقطع كارشناسي و دكتري  علوم اقتصادي.

3- اقتصاد سنجي كاربردي در مقطع كارشناسي _ كارشناسي ارشد.

4- اقتصاد مهندسي در مقطع كارشناسي _كارشناسي ارشد.

5- زبان تخصصي در مقطع كارشناسي _كارشناسي ارشد و دكترا .

6-اقتصاد بخش عمومي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد.

7- تدريس درس اقتصاد كلان و اصول علم اقتصاد در دانشگاه امريكايي واشنگتن در سالهاي 1360-1362 .

8- موضوعات انتخابي در اقتصاد نظريه‌هاي پولي پيشرفته سياستهاي پولي- اقتصاد كلان پيشرفته زبان تخصصي. و سيرانديشه هاي اقتصادي  در مقطع دكترا.

 

 

4- راهنمايي پايان‌نامه

 

1-    استاد راهنماي بیش از 250 پايان‌نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه مازندران و علوم و فنون مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور.سالهای 1372- ادامه دارد.

2- استادراهنماي14 رساله دكتري در دانشگاه مازندران- دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبايي (رشته مديريت مالي). و داننشگاه آزاد اسلامی.

 

5- مسئوليت‌هاي اجرايي

1   -استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران 1362-1369.

2   -دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران 1370-1373.

3  -استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران 1374- تاكنون.

4   -عضو جامعه بين‌الملل كاربرد آمار در اقتصاد.

5  -مدير گروه اقتصاد نظري سالهاي 1370-1371،1373-1379و 1381 تا كنون.

6  -رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران 1362-1363.

7    -مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران 1377-1379 و1383-  1385

8   -سردبير مجله علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران 1378- تاكنون.

9  -عضو هيات تحريريه مجله علمی پژوهشی دانش و توسعه دانشگاه فردوسي مشهد 1380- تاكنون.

10  -عضو هيات تحريريه فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، دانشگاه شهید چمران اهواز -1385تا کنون.

11  -عضو هيات تحريريه فصلنامه علمی پژوهشی بین المللی دانشگاه سیستان و بلوچستان        International Journal of Business and Development Studies    -1388 تا کنون.

12  -عضو هيات تحريريه فصلنامه تحقيقات مالي، دانشگاه تهران-1381تا کنون.

13   -عضو هيات تحريه مجله علمی - پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه یزد-  از سال 1387- ادامه دارد.

14  -عضو هيات تحريريه فصلنامه تحقيقات حسابداری انجمن حسابداری ایران-1388تا کنون.

15  -عضو هيات تحريريه فصلنامه تحقیقات، دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه-1387تا کنون.

16   -عضو هيات مميزه دانشگاه مازندران 1378- تاكنون.

17  -عضو كميته تخصصي علوم انساني هيات مميزه دانشگاه مازندران 1378- تاكنون.

18   -عضو كار گروه آمايش، جمعيت و محيط زيست استان مازندران 1380-1385.

19   -مشاور حقيقي، اقتصاد مديريت و سيستم، سازمان مديريت و برنامه ريزي اسفند1380-تاكنون.

20   -عضو ستاد درآمد و تجهيز صنايع استان مازندران ارديبهشت 1381-1385.

21   -مشاور اقتصادي استاندار مازندران- 1382-1384

22   -مشاور اقتصادي فرماندار بابلسر- 1385- 1391

23   -معاون پژوهشی دانشگاه مازندران- خرداد 1385 شهریور 1389.

24 - رئيس دانشكده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران 1389- 1393

25   -عضو انجمن کارآفرینی ایران 1387 ادامه دارد.

26  -عضو انجمن علمی اقتصاد شمال شرق کشور 1386 ادامه دارد.

27 -عضو کارگروه اقتصاد- شورای برنامه ریزی- وزارت علوم تحقیقات و فناوری- 1390

28 عضو کارگروه اقتصاد- شورای تحول علوم انسانی- شورای عالی انقلاب فرهنگی- 1391- ادامه دارد.

 

6- جوايز علمي

1- فارغ‌التحصيل رتبه اول دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 1354 ( معدل 5/ 19 از 20 ).

2- دريافت بورس تحصيلي براي ادامه تحصيل در دوره دكتري .

3- جايزه بهترين دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه امريكايي واشنگتن.

4- جايزه بهترين  پايان نامه  دكتري علوم اقتصادي دانشگاه امريكايي واشنگتن.

5- استاد نمونه دانشگاههاي كل كشور براي سال تحصيلي 73-74 .

6- پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال  1382.

7-پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال  1384.

8-پژوهشگر نمونه کشور در سال  1385.

9- دبیر ستاد برتر هفته پژوهش استانهای کشور سال 1386.

10- اقتصاد دان برتر کشور. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران- همایش رسانه و اقتصاد- اسفند 1387.

11- نویسنده پرتالیف حوزه علوم انسانی کشور معرفی شده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) 1388.

12- پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال  1389.

13پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال  1391.

 

فرصت‌هاي علمي مطالعاتي خارج از كشور

1- كشور انگلستان - دانشگاه  ردينگ    1372-1373 .

2- كشور استراليا -  دانشگاه  نيوكاسل   1379

 

عناوين مهمترين طرحهاي پژوهشي اجرا شده

نام مؤسسه تأمين مالي‌كننده بودجه طرح

تا تحقیق

از تاريخ 

عنوان طرح

 

رديف

دانشگاه مازندران

1364

1362

بررسي پايگاه اقتصادي و اجتماعي دانشجويان دانشگاه مازندران

1

سازمان برنامه و بودجه استان مازندران

1364

1363

برآورد توليد ناخالص داخلي استان مازندران

2

دانشگاه مازندران

1376

1375

بررسي اهميت و عوامل مؤثر بر ماليات تورمي در ايران

3

دانشگاه مازندران

1378

1377

ارزيابي اقتصادي حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه

4

سازمان برق منطقه‌اي استان مازندران

1378

1376

بررسي و ارائه الگوي عوامل مؤثر بر مصرف برق خانگي خانوارها در استان مازندران

5

دانشگاه مازندران

1378

1377

بررسي پايداري متغيرهاي مهم اقتصاد كلان در ايران

6

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مازندران

1380

1378

جايگزيني ماليات برارزش‌افزوده براي   ماليات شركتها  و تأثير آن بر درآمدهاي دولت در استان مازندران

7

سازمان صنايع و معادن استان مازندران

1380

1378

بررسي زمينه ايجاد و توسعه صنايع در استان مازندران

8

دانشگاه مازندران

1378

1376

بررسي وضعيت تلاش آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه مازندران

9

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مازندران

1380

1379

بررسي امكان تأسيس بازار بورس در استان مازندران

10

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان سمنان

1381

1379

تمركززدايي و استقلال مالي در استانهاي كشور

11

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ريزي درآموزش عالي

1383

1380

مطالعه و تبيين مزيت‌هاي نسبي منطقه‌اي در اشتغال‌زايي دانش‌آموختگان توسط دانشگاه‌هاي منطقه شمال كشور

12

وزارت علوم دانشگاه مازندران و موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

1384

1381

بررسي اشتغال اصناف مازندران

13

وزارت كار و امور اجتماعي

1383

1381

ارزيابي طرح ضربتي اشتغال در استان مازندران

14

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان مازندران

1384

1382

برآورد ظرفيت بالقوه درآمد مالياتي استان مازندران

15

وزارت امور اقتصاد و  دارايي

 

1384

1383

ارائه سيستم حسابداري ماليات بر ارزش افزوده

16

شرکت مخابرات مازنذزان

1387

1385

ارزیابی خصوصی سازی در مخابرات استان مازندران

17

 

 

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام