ورود به سیستم آموزشی سما تور مجازی موسسه انتقادات و پیشنهادات تماس با ما
شنبه، ۰۱ آبان ۱۳۹۵ | ۲۳:۰۶

   » مدیریت و معاونت » معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
معاونت آموزشي موسسه آموزش عالي راه دانش بابل
 
 

نام:  محمود
نام خانوادگی: يحيي زاده فر
تاریخ تولد:08/10/1334
محل تولد: بابل
آدرس ایمیل: 
m.yahyazadeh@umz.ac.ir

 شغل : عضو هيات علمي

مرتبه علمی: استاد پایه 35

محل اشتغال : دانشگاه مازندران

تاريخ شروع به كار: سال 1363

تحصيلات :

درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

كشور

سال

 ليسانس

مديريت مالي

گيلان

ايران

1356-1353

        فوق ليسانس

مديريت بازرگاني

ايالتي مركزي (اكلاهما)

آمريكا

1359-1357

دكتري

مديريت

تهران

ايران

1378-1373

 

فعاليت آموزشي (تدريس دروس):

1-    اصول حسابداري 2 و 1           (كارشناسي)

2-    مديريت مالي 2 و 1                 (كارشناسي)

3-    حسابداري شركت ها                (كارشناسي)

4-    زبان تخصصي 1و2 - 3و4         (كارشناسي)

5-    مديريت سرمايه گذاري         (كارشناسي ارشد)

6-    سمينار در مديريت مالي        (كارشناسي ارشد)

7-    تصميم گيري در مسائل مالي (كارشناسي ارشد)

8-    مديريت مالي و اقتصاد مديريت       (كارشناسي ارشد)

9- مديريت مالي، تشكيلاتي و كالبدي در آموزش عالي  (دكتري)

 

فعاليت پژوهشي :

الف- كتاب :

1-    تجزيه و تحليل صورتهاي مالي، انتشارات دانشگاه مازندران ، سال 1381.

2-    مديريت مالي جلد اول، انتشارات دانشگاه مازندران، سال 1383 .

ب- مقالات :

1- بررسي رابطه علّي بين تورم ، بازده سهام و شاخص قيمت سهام در ايران :يك تحليل تجربي، فصلنامه علمي پژوهشي-دانشگاه تربيت مدرس، سال 1378 .

2- بررسي رابطه تورم و بازده سهام (تحليل نظري)، علمي پژوهشي دانشگاه الزهرا، سال1382.

3- بررسي رابطه تورم و بازده واقعي سهام در ايران يك تحليل تجربي، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، سال1382 .

4- بررسي تاثير روشهاي تامين مالي(منابع خارجي) و بازده و قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشور رفتار، ويژه مقالات مديريت 2، تيرماه سال 1383

5-بررسي رابطه بين عرضه سهام و سرمايه گذاري خصوصي در ايران،  فصلنامه پزوهشنامه بازرگاني،1383

6-امكان سنجي و اولويت بازار بورس اوراق بهادار در استانهاي كشور،مجله علوم انساني دانشگاه سمنان،1384

7-بررسي رابطه بين اندازه هاي پرتفوي و ريسك غير سيستماتيك سهام عادي در ايران، تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره  69 و تابستان 1384

8- مقایسه ی قیمت مورد انتظار با قیمت بازار سهام،  پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران ،سال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 1384

9-بررسي اثر انتشار حق تقدم بر بازده سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، سال1384 .

10- بررسي اثر روزهاي هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه آن با ساير بازارهاي نوظهور : تحليل تجربي، دانشگاه شيراز،  سال1384.

11- اثر روزهاي هفته بر بازده سهام در بازارهاي توسعه يافته و  نوظهور: يك تحليل تئوريكي ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه، مجله علمي و تخصصي، شماره 4، سال 1384

 12-بررسی میزان تاثیر پذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شركتهاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، نامه اقتصادی، شماره 2، سال 1384

13- بررسی رابطه بين تغييرات بازده سهام با تغييرات اقلام صورت سود و زيان در شركتهاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1380-1375) ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه، مجله علمي و تخصصي، شماره 2، سال 1384

14- امکان سنجی بکار گیری اختیار معامله در بازار سرمایه ایران، پیام مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی ، سال پنجم، شماره 17و18 ، زمستان 84 و بهار 85

15- کارکردها و لزوم بکارگيري اختيار معامله در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله دانشکده علوم  انسانی دانشگاه سمنان، 1385

16- مقایسه تطبیقی خصوصیات بیوگرافیکی مثلث مدیران،مالکان و کار آفرینان، نخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی،تهران، سال 1385

 17- برآورد خط بازار سهام و تعيين نرخ بازده بدون ريسك در بورس اوراق بهادار تهران، بانك و اقتصاد،شماره 72، مرداد سال 1385

18-بررسی تاثیر سپر های مالیاتی، اندازه، بتا، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر تغییرات سود هر سهم،  فصلنامه مالیات و توسعه، فصلنامه سازمان امور مالیاتی کشور، پیش شماره سوم، بهار و تابستان 1386

19-اندازه گیری کارایی شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA ) در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، تابستان 1386

20- مدل معادله ساختاری تبیین هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران، کنفرانس بین المللی مدیریت، سال1386

21- بررسی عملکرد و سنجش رضایت مشتری در صندوق قرض الحسنه ولی عصر(عج) بابل، دومین همایش سراسری، سال 1386

22- ارایه مدلی بمنظور بررسی موانع کار آفرینی سازمانی در سازمانها و نهاد های دولتی، مدیریت در هزاره سوم، سال 1386

23- نقش عوامل نقد شوندگي و ريسك عدم نقدشوندگي بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره: 15 شماره 15، سال 1387

24- الگوی ارزیابی عملکرد سیستم های مدیریت دانش، همایش منطقه ای مدیریت، آبانماه سال 1387

25-ارزیابی کارایی شرکت برق در ایران با استفاده از روش DEA، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، سال 1388

26- مقایسه تئوریکی تجربی رابطه بین واسطه گری مالی و رشد اقتصادی، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388

27 -ارائه الگوي سنجش ويژگيهاي كار آفرينانه، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388

28 - فن آوري اطلاعات و توسعه پايدار، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388

29-ارائه يك نوع شناسي از موانع تبليغات و راه كار هاي بهبود آن، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388

30-منابع مشروعيت قدرت در نظام اداري، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388

 31- نوع شناسی مدل های سنجش فکری در سازمانها، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388

32-بررسی وجود حباب های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران، نامه مفید، سال پانزدهم ،شماره 72، تیرماه 1388

33- بررسی مقایسه ای دوره های آموزشی مرتبط با کار آفرینی و ایجاد اشتغال مولد در دانشگاه های منتخب دنیا و ارایه الگوی مناسب برای ایران، طرح مصوب تحقیقاتی، مرکز کار آفرینی دانشگاه مازندران، سال 1388

34-بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سود آوری با ارزش بازار سهام شرکت های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران ، فصلنامه بورس اوراق بهادار،سال دوم شماره 6،تابستان سال 1388

35- بررسی رابطه بين نقد شوندگي با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تحقيات مالي،دوره 12، شماره 29، تابستان 1389

36- بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت های سود آوری با ارزش افزوده بازار سهام شرکت های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره: 17 شماره 59، بهار سال 1389

37-ارزيابي عملكرد مديريت پرتفوي شركت هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي"مديريت اجرايي"، سال دهم شماره 2(پياپي 40)، نيمه دوم 1389

38-رابطه ويژگي هاي شركت با ساختار سرمايه آن در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقيقات حسابداري و حسابرسي،سال دوم،شماره هشتم، زمستان 1389

39-بررسي رابطه اثر تمايلي با جريانات نقدي و عملكرد شركت هاي سرمايه گذاري بورس اوراق بهادار تهران، تحقيقات مالي،دوره 12، شماره 30، پاييز و زمستان 1389

40- مقايسه مدل هاي تشكيل پرتفوي سهام مبتني بر تصادفي و تصادفي فازي بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران، پيشرفت هاي حسابداري ، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390، پياپي 3/60

41- رابطه ميان جريان نقدي آزاد، وضعيت سود آوري و ميزان سود تقسيمي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 14 تابستان 90 13سال چهارم

42- بررسي وضعيت استفاده از بازاريابي رابطه اي براي ارتباط با مشتري در صنعت هتلداري(مطالعه موردي: هتل پرشين پالاس)، مديريت بازرگاني، دوره 3، شماره 8، تابستان 1390

43-بررسي تاثير تكانه هاي قيمتي و درآمدي نفت بر بازده واقعي سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دوم، تابستان 1391

44-  تاثیر افشار اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی، سال دوم، شماره چهارم،  پائیز و زمستان سال 1389.

45-الگوی همجمعی متغیرهای اقتصاد کلان و بازار ایران، دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت،سال هیجدهم، شماره 1-47، تیرماه 1390

46-رابطه بین نسبت قیمت به سود با ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت،سال هفدهم، شماره 41، تیرماه 1389

47-بررسی تاثیرحجم معامله بر بازدهی استراتژی های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش های تجربی حسابداری،سال دوم، شماره 6، زمستان 1391

48-عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی در بورس اوراق بهادار تهران، دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت،سال هیجدهم، شماره 2-47، تیرماه 1390

49-بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 17، بهار 1392

50-بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال چارم، شماره 15، پاییز 1391

51-بررسی تاثیر گرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال چهارم، شماره هشتم، نیمه دوم 1391

52-بررسی نقش خصوصی سازی بر نقدشوندگی سهام بورس اوراق بهادار، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال هشتم، شماره 15،نیمه اول 1392


1-The influence of agency costs on Dividend policy in an Emerging market: Evidence from the Tehran Stock Exchange, Journal of Iranian Economic Review,winter,2005.

2-Day-of-the week effect on Returns of Tehran Stock Exchange Markets: An Empirical Analysis, Journal of Iranian Economic Review,spring,2006.

3- Day-of-the week effect on Returns of Tehran Stock Exchange Markets: A theoretical Analysis, Quarterly Scientific Journal of Management, Islamic Azad University, Firoozkuh Branch, 2006.

4-Aspect of Internet Advertising in Relation to Cross-Cultural  Issues, Global Business Summit Conference 2009,Global Strategic Management, Inc., USA &  Universiti Teknologyi MARA, 2009.

5- The Comparison of Methods Artificial Neural Network with Linear Regression Using Specific Variables for Prediction Stock Price in Tehran Stock Exchange, International Journal of computer Science and Information,USA,may 2010.

6- The influence of Investor psychology on Regret Aversion, 12th International Business Research Conference, Dubai, United Arab Emirates, April 2010.

7-The Survey of  Disposition Effect On Fund Flows and Investment Companies Performance in Tehran Stock Exchange, proceedings of the 2010 Annual Meeting of the Academy of Behavioral Finance  and Economics, September 15-17,2010,Chicago,Illinois,U.S.A.

8-A comparison Between  Growth and Value Stocks of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, Iranian Economic Review, volume 15,No. 26, spring 2010

9- Determinants of Investors Financial Behavior in Tehran Stock Exchange, Journal of Applied Economic Letters, volume 18,Numbers 7-9, May-June 2011.

10- A New Method For Stock Price Index Forecasting Using Fuzzy Time Series, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12, 2011

11- Comparative analysis of stocks returns' predictable factors in Tehran Stocks Exchange and New York Stocks Exchange using artificial neural network and linear regression, African journal of Business management, vol. 6(2), January 2012.

12- Profitability of Momentum and Contrarian Strategies Based on Trading Volume in Tehran Stock Exchange: A Comparison of Emerging Market, International journal of Management and business Research, Vol. 1, No. 4, October 2011.

13-Knowledge Creation Processes:A Survey of SMEs In the Iranian Province of Mazandaran,Journal of Global Enterepreneurship Research, Winter& Spring , vol.1,No. 1, 2011.

14-The Investigation of Status Quo Bias Existense in Listed Investment Companies in Tehran Stock Exchange, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology,Vol. 4(21), November 2012.

15-on the Relationship between Central Bank,s Independence and Inflation Rate in Iran, International Journal og Management and Business Research, Vol. 2, No. 3, Summer 2012.

16-Macroeconomic Variables and Stock Price: New Evidence from Iran, Middle-East Journal of Scientific Research, 11(4), 2012.

17- An evaluation of small businesses in Iran, Management Science Letters, No. 2, 2013.

 


ج -فعاليت اجرايي:

 1-رييس اداره خدمات آموزشي و دانشجويي دانشكده علوم انساني و اجتماعي:   (1367 -1363)

2-مدير گروههاي مديريت بازرگاني و صنعتي دانشگاه مازندران:       (1385- 1378 )

3-عضو كميته تخصصي گروه علوم انساني هيات مميزه دانشگاه منتخب منطقه شمال (1384-1383)

4-عضو گروه علمي تخصصي رشته مديريت منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي (1386-1383)

5- مدير گروه  مديريت بازرگاني دانشگاه مازندران (1388-1386)

6-عضو هیات تحریریه پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران

7- عضو هیات تحریریه كاوش هاي مديريت بازرگاني(1388-1389)

7-عضو هیات تحریریه فصلنامه پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي دانشگاه پيام نور استان مركزي(1389-1392)

 8-عضو كارگروه تخصصي بررسي توانايي علمي گروه مديريت بازرگاني

9- سردبير فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشگر

10- عضو انجمن حسابداري ايران

11-معاون آموزش و تحصيلات تكميلي دانشكده علوم اقتصادي و اداري(1389 تا كنون)

 

د-راهنمايي پايان نامه ها:

تعداد دانشجويان راهنمايي شده  در مقطع كار شناسي ارشد: 118  نفر

 

ه-جايزه علمي:

            1-  استاد نمونه دانشكده علوم انساني و اجتماعي در سال 1383

2- استاد نمونه دانشكده علوم اقتصادی و اداری در سال 1386

3-  استاد نمونه دانشكده علوم اقتصادی و اداری در سال 1389

4- پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 1383

5- پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 1386

6- پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 1390

 

 

طراحی سایت و پورتال، هاست و سرور اختصاصی - رادکام