اخبار گروه های آموزشی
چاپ مقاله عضو هیأت علمی موسسه در فصلنامه سیاست علم و فناوری [مجموعه مدیریت]
چاپ مقاله عضو هیأت علمی موسسه در فصلنامه سیاست علم و فناوری مقاله عضو هیات علمی گروه مدیریت موسسه آقای هومن شبابی با عنوان "اثر سیاستگذاری نوآوری در ورود شرکتها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخب" در فصلنامه سیاست علم و فناوری متعلق به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به چاپ رسید.

تاریخ ارسال: 1:30:48 1395/07/06
تاریخ ارائه مقالات دروس مدیریت زنجیره تامین و طراحی سیستمهای صنعتی [حسابداری و امور بانکی]
تاریخ ارائه مقالات دروس مدیریت زنجیره تامین و طراحی سیستمهای صنعتی زمان ارائه مقالات درس طراحی سیستمهای صنعتی در روز چهارشنبه 95/5/27 ساعت 10 صبح می باشد. زمان ارائه مقالات درس مدیریت زنجیره تامین در روز چهارشنبه 95/5/27 ساعت 12 ظهر می باشد. حضور تمامی دانشجویان دروس الزامی است.
تاریخ ارسال: 0:38:0 1395/07/06
رفتن به بالای صفحه