بروزرسانی: 12:9:39 1396/03/28 هیات امنای موسسه

اعضای هیئت امنای موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

1- دکتر احمد جعفری صمیمی

2- دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی

3- دکتر محمد جواد نصیری کاشانی

4- دکتر جواد واثقی امیری

5- دکتر ابوالحسن شاکری

6- دکتر زهرا میلا علمی

7- دکتر کورش صدیقی

8- سید مجتبی شریف زاده

رفتن به بالای صفحه