تاریخ بروز رسانی: 11:51:45 1396/03/30 لیست گروه‌های آموزشی
مجموعه مدیریت
 • کاردانی پیوسته امور اداری 
 • کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی 
 • کاردانی ناپیوسته مدیریت صنعتی کاربردی 
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت بیمه
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت جهانگردی
 • کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی
 • کارشناسی پیوسته مدیریت اموربانکی
 • کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی پیوسته مدیریت صنعتی
حسابداری و امور بانکی
حسابداری و امور بانکی
علوم اقتصادی
مهندسی عمران
روانشناسی
 • کارشناسی پیوسته روانشناسی
 • 123
 • 456
 • 789


رفتن به بالای صفحه