بروزرسانی: 1:15:11 1395/10/14 منابع علمی و مقالات


پایگاه ها و مجله های علمی الکترونیکی


الف-پایگاه های لاتین:

 

ردیف

نماد

نام پایگاه

پوشش موضوعی

لیست نشریات در دسترس - راهنما

وضعیت

1

Sciencedirect

همه موضوعات

         

اشتراک

2

scopus

همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

          

اشتراک

3

Thomson Reuters - Web of Science

همه موضوعات (پایگاه چکیده و استنادی)

         

اشتراک  

4

Digital National Security Archive

ebrary e-books

 ProQuest Central

ProQuest Dissertations & Theses Global

ProQuest Historical Newspapers: The New York Times with Index :  1851-2011

 ProQuest Historical Newspapers: The Wall Street Journal :1889-1997

 ProQuest Historical Newspapers: The Washington Post : 1877-1998

--- علوم سیاسی و امنیتی

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

--- همه موضوعات

--- آرشیو روزنامه نیویورک تایمز

--- آرشیو روزنامه وال استریت

--- آرشیو روزنامه واشنگتن پست

  

              

  

 

 

اشتراک

5

sage

همه موضوعات

  

اشتراک

6

wiley

همه موضوعات

          

اشتراک

7

heinOnline

حقوق

 

اشتراک

8

nature

علوم پایه

  

اشتراک

9

Taylor&Francis

علوم انسانی و اج