بروزرسانی: 8:57:33 1396/10/30 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

 

تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-96

انتخاب واحد

09/11/96   الی  12/11/96

شروع كلاس

14/11/96

حذف و اضافه

29/11/96  الی   30/11/96

پایان کلاس

10/03/97

امتحانات

19/03/97

 

*زمان انتخاب واحد دانشجويان

سال ورودي

روز

تاريخ انتخاب واحد

ورودي هاي 94 و ماقبل

دوشنبه

09/11/96

ورودهاي 95

سه شنبه

10/11/96

ورودي هاي 96

چهار شنبه

11/11/96

ثبت نام با تأخير دركليه ورودي‌ها

پنج شنبه

12/11/96

 

رفتن به بالای صفحه