4809 موسسه آموزش عالی راه دانش بابل در فراخوان شهریور94 عضو هیات علمی می پذیرد.

اعلام نیاز عضو هیات علمی در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی راه دانش بابل فراخوان شهریور94

1-رشته حسابداری مدرک دکترا

2-رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مدرک دکترا

3-رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدرک دکترا

4-رشته مهندسی عمران گرایش سازه مدرک دکترا

متقاضیان میتوانند تا تاریخ  10/07/1394 به سایت جذب هیات علمی وزارت علوم به نشانی http://farakhanjazb.ir  مراجعه فرمایند.تاریخ انتشار:
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه