اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم (بررسی تاییدیه انتخاب واحد)

جهت اطلاع از آخرین تغییرات اعمال شده در لیست دروس ارائه شده ترم، تاییدیه انتخاب واحد خود را بررسی نمائید.
9/28/2015 11:05:00 AM

قابل توجه کلیه دانشجویان (برخورداری از بیمه حوادث)

کلیه دانشجویان این مؤسسه از تاریخ 01/07/94 لغایت 31/06/95 دارای بیمه حوادث بوده و اگر چنانچه حادثه ای برای هر یک از دانشجویان اتفاق افتاده باشد می تواند جهت دریافت معرفی نامه به بیمه به همراه فاکتور هزینه شده ظرف 48 ساعت به مسئول صندوق رفاه دانشجویان سرکار خانم باقرزاده مراجعه نمایند.
9/27/2015 10:05:00 AM

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام (نیمسال اول 95-1394)

دانشجویان متقاضی وام (نیمسال اول 95-1394) صندوق رفاه برگه محضری شده و فرم تکمیل شده خود را از تاریخ 04/07/94 لغایت 22/07/94 به مسئول صندوق رفاه دانشجویان تحویل دهند. ضمناً دانشجویانی که ترمهای قبل وام گرفته اند در صورت اینکه متقاضی مجدد وام هستند باید درخواست خود را کتباً اعلام نمایند. مسئول صندوق رفاه دانشجویی
9/27/2015 10:02:00 AM

موسسه آموزش عالی راه دانش بابل در فراخوان شهریور94 عضو هیات علمی می پذیرد.

اعلام نیاز عضو هیات علمی در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی راه دانش بابل فراخوان شهریور941-رشته حسابداری مدرک دکترا2-رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مدرک دکترا3-رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدرک دکترا4-رشته مهندسی عمران گرایش سازه مدرک دکترامتقاضیان میتوانند تا تاریخ 10/07/1394 به سایت جذب هیات علمی وزارت علوم به نشانی http://farakhanjazb.ir مراجعه فرمایند.
9/15/2015 9:35:00 AM
رفتن به بالای صفحه